Visa allt om Lerums Ekonomi Försäljnings Aktiebolag
Visa allt om Lerums Ekonomi Försäljnings Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 537 320 158 147 117 0 165 406 515 35
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 11 21 43 22 66 -5 143 -101 30 -18
Resultat efter finansnetto 11 21 43 22 66 -5 135 -111 0 -18
Årets resultat 9 16 39 22 66 -5 135 -111 0 -18
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 69 174 217
Omsättningstillgångar 341 240 205 202 188 184 202 72 132 217
Tillgångar 341 240 205 202 188 184 202 141 306 434
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 216 207 191 152 180 114 119 -16 95 95
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 126 33 15 50 8 70 84 157 211 339
Skulder och eget kapital 341 240 205 202 188 184 202 141 306 434
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 102 84 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 1 33 28 0
Utdelning till aktieägare 0 0 50 0 50 0 0 0 0 0
Omsättning 537 320 158 147 117 0 165 406 515 35
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - 406 515 35
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - 138 116 -
Rörelseresultat, EBITDA 11 21 43 22 66 -5 143 11 74 -17
Nettoomsättningförändring 67,81% 102,53% 7,48% 25,64% -% -100,00% -59,36% -21,17% 1 371,43% -%
Du Pont-modellen 3,23% 8,75% 20,98% 10,89% 35,11% -% 70,79% -71,63% 9,80% -4,15%
Vinstmarginal 2,05% 6,56% 27,22% 14,97% 56,41% -% 86,67% -24,88% 5,83% -51,43%
Bruttovinstmarginal 8,75% 11,88% 28,48% 35,37% 60,68% -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 40,04% 64,69% 120,25% 103,40% 153,85% -% 71,52% -20,94% -15,34% -348,57%
Soliditet 63,34% 86,25% 93,17% 75,25% 95,74% 61,96% 58,91% -11,35% 31,05% 21,89%
Kassalikviditet 262,70% 712,12% 1 313,33% 388,00% 2 287,50% 262,86% 240,48% 45,86% 62,56% 64,01%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...