Visa allt om Lerums Ekonomi Försäljnings Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 320 158 147 117 0 165 406 515 35 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 21 43 22 66 -5 143 -101 30 -18 -15
Resultat efter finansnetto 21 43 22 66 -5 135 -111 0 -18 -115
Årets resultat 16 39 22 66 -5 135 -111 0 -18 -115
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 69 174 217 105
Omsättningstillgångar 240 205 202 188 184 202 72 132 217 61
Tillgångar 240 205 202 188 184 202 141 306 434 166
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 207 191 152 180 114 119 -16 95 95 157
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 33 15 50 8 70 84 157 211 339 9
Skulder och eget kapital 240 205 202 188 184 202 141 306 434 166
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 102 84 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 1 33 28 0 0
Utdelning till aktieägare 0 50 0 50 0 0 0 0 0 1
Omsättning 320 158 147 117 0 165 406 515 35 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - 406 515 35 -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - 138 116 - -
Rörelseresultat, EBITDA 21 43 22 66 -5 143 11 74 -17 -15
Nettoomsättningförändring 102,53% 7,48% 25,64% -% -100,00% -59,36% -21,17% 1 371,43% -% -%
Du Pont-modellen 8,75% 20,98% 10,89% 35,11% -% 70,79% -71,63% 9,80% -4,15% -%
Vinstmarginal 6,56% 27,22% 14,97% 56,41% -% 86,67% -24,88% 5,83% -51,43% -%
Bruttovinstmarginal 11,88% 28,48% 35,37% 60,68% -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -%
Rörelsekapital/omsättning 64,69% 120,25% 103,40% 153,85% -% 71,52% -20,94% -15,34% -348,57% -%
Soliditet 86,25% 93,17% 75,25% 95,74% 61,96% 58,91% -11,35% 31,05% 21,89% 94,58%
Kassalikviditet 712,12% 1 313,33% 388,00% 2 287,50% 262,86% 240,48% 45,86% 62,56% 64,01% 677,78%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...