Visa allt om Rörhuset Fastighetsbolag AB
Visa allt om Rörhuset Fastighetsbolag AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 352 348 348 348 300 276 276 258 240 240
Övrig omsättning - - 41 - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 53 68 87 86 69 73 95 32 98 52
Resultat efter finansnetto 38 50 69 55 47 51 71 -21 40 3
Årets resultat 85 38 40 31 26 29 49 -21 29 2
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 679 699 720 760 661 696 730 766 803 839
Omsättningstillgångar 233 276 280 264 284 279 262 236 293 296
Tillgångar 912 975 1 000 1 024 945 975 992 1 003 1 096 1 135
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 410 324 286 246 215 189 160 112 133 103
Obeskattade reserver 0 65 65 48 35 24 12 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 350 421 492 564 535 600 672 744 816 889
Kortfristiga skulder 153 164 156 166 160 162 148 147 146 142
Skulder och eget kapital 912 975 1 000 1 024 945 975 992 1 003 1 096 1 135
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 352 348 389 348 300 276 276 258 240 240
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 74 89 127 121 104 108 131 68 134 88
Nettoomsättningförändring 1,15% 0,00% 0,00% 16,00% 8,70% 0,00% 6,98% 7,50% 0,00% -%
Du Pont-modellen 5,81% 6,97% 8,70% 8,40% 7,30% 7,49% 9,68% 3,59% 8,94% 4,58%
Vinstmarginal 15,06% 19,54% 25,00% 24,71% 23,00% 26,45% 34,78% 13,95% 40,83% 21,67%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 22,73% 32,18% 35,63% 28,16% 41,33% 42,39% 41,30% 34,50% 61,25% 64,17%
Soliditet 44,96% 38,43% 33,67% 27,48% 25,48% 21,20% 17,02% 11,17% 12,14% 9,07%
Kassalikviditet 152,29% 168,29% 179,49% 159,04% 177,50% 172,22% 177,03% 160,54% 200,68% 208,45%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...