Visa allt om Gällöfsta Konferens Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 21 825 19 121 21 072 24 005 24 486 19 828 24 619 25 969 23 090 23 299
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -205 -811 145 134 767 -2 507 -711 -52 -703 -1 441
Resultat efter finansnetto -200 -819 147 138 723 -2 594 -813 19 -697 -1 438
Årets resultat -18 -45 -15 95 534 -1 924 -588 19 -697 -1 438
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 216 254 115 179 238 115 115 184 215 116
Omsättningstillgångar 4 055 4 810 3 456 4 155 8 749 6 360 8 307 3 584 3 452 1 992
Tillgångar 4 271 5 065 3 571 4 334 8 986 6 475 8 422 3 767 3 667 2 108
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 249 267 312 327 333 329 352 274 255 267
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 4 022 4 798 3 259 4 007 8 654 6 146 8 070 3 493 3 412 1 841
Skulder och eget kapital 4 271 5 065 3 571 4 334 8 986 6 475 8 422 3 767 3 667 2 108
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD - 826 0 0 0 407 502 495 485 449
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 6 823 5 270 5 679 5 718 5 193 4 887 5 119 4 902 4 493 4 426
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 2 804 2 365 1 851 1 913 1 709 1 874 2 016 1 985 1 911 2 021
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 21 825 19 121 21 072 24 005 24 486 19 828 24 619 25 969 23 090 23 299
Nyckeltal
Antal anställda 18 18 18 18 18 17 18 17 17 18
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 213 1 062 1 171 1 334 1 360 1 166 1 368 1 528 1 358 1 294
Personalkostnader per anställd (tkr) 523 476 427 436 406 445 439 461 386 426
Rörelseresultat, EBITDA -167 -750 213 213 814 -2 439 -623 29 -661 -1 386
Nettoomsättningförändring 14,14% -9,26% -12,22% -1,96% 23,49% -19,46% -5,20% 12,47% -0,90% -%
Du Pont-modellen -4,61% -15,93% 5,10% 6,69% 9,89% -36,74% -6,08% 0,53% -18,98% -68,22%
Vinstmarginal -0,90% -4,22% 0,86% 1,21% 3,63% -12,00% -2,08% 0,08% -3,01% -6,17%
Bruttovinstmarginal 85,02% 86,57% 85,56% 88,54% 87,46% 100,00% 84,98% 85,44% 84,80% 84,50%
Rörelsekapital/omsättning 0,15% 0,06% 0,93% 0,62% 0,39% 1,08% 0,96% 0,35% 0,17% 0,65%
Soliditet 5,83% 5,27% 8,74% 7,54% 3,71% 5,08% 4,18% 7,27% 6,95% 12,67%
Kassalikviditet 96,82% 95,85% 99,26% 98,43% 98,86% 100,47% 100,72% 97,48% 95,11% 96,90%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...