Visa allt om Gällöfsta Konferens Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 21 057 21 825 19 121 21 072 24 005 24 486 19 828 24 619 25 969 23 090
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -969 -205 -811 145 134 767 -2 507 -711 -52 -703
Resultat efter finansnetto -966 -200 -819 147 138 723 -2 594 -813 19 -697
Årets resultat -20 -18 -45 -15 95 534 -1 924 -588 19 -697
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 189 216 254 115 179 238 115 115 184 215
Omsättningstillgångar 3 715 4 055 4 810 3 456 4 155 8 749 6 360 8 307 3 584 3 452
Tillgångar 3 905 4 271 5 065 3 571 4 334 8 986 6 475 8 422 3 767 3 667
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 729 249 267 312 327 333 329 352 274 255
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 3 175 4 022 4 798 3 259 4 007 8 654 6 146 8 070 3 493 3 412
Skulder och eget kapital 3 905 4 271 5 065 3 571 4 334 8 986 6 475 8 422 3 767 3 667
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - 826 0 0 0 407 502 495 485
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 6 275 6 823 5 270 5 679 5 718 5 193 4 887 5 119 4 902 4 493
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - -
Sociala kostnader 2 698 2 804 2 365 1 851 1 913 1 709 1 874 2 016 1 985 1 911
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 21 057 21 825 19 121 21 072 24 005 24 486 19 828 24 619 25 969 23 090
Nyckeltal
Antal anställda 21 18 18 18 18 18 17 18 17 17
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 003 1 213 1 062 1 171 1 334 1 360 1 166 1 368 1 528 1 358
Personalkostnader per anställd (tkr) 431 523 476 427 436 406 445 439 461 386
Rörelseresultat, EBITDA -940 -167 -750 213 213 814 -2 439 -623 29 -661
Nettoomsättningförändring -3,52% 14,14% -9,26% -12,22% -1,96% 23,49% -19,46% -5,20% 12,47% -%
Du Pont-modellen -24,53% -4,61% -15,93% 5,10% 6,69% 9,89% -36,74% -6,08% 0,53% -18,98%
Vinstmarginal -4,55% -0,90% -4,22% 0,86% 1,21% 3,63% -12,00% -2,08% 0,08% -3,01%
Bruttovinstmarginal 84,33% 85,02% 86,57% 85,56% 88,54% 87,46% 100,00% 84,98% 85,44% 84,80%
Rörelsekapital/omsättning 2,56% 0,15% 0,06% 0,93% 0,62% 0,39% 1,08% 0,96% 0,35% 0,17%
Soliditet 18,67% 5,83% 5,27% 8,74% 7,54% 3,71% 5,08% 4,18% 7,27% 6,95%
Kassalikviditet 112,79% 96,82% 95,85% 99,26% 98,43% 98,86% 100,47% 100,72% 97,48% 95,11%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...