Visa allt om Rindus Industri Aktiebolag
Visa allt om Rindus Industri Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 580 3 766 5 627 5 741 8 144 5 856 11 657 9 596 9 197 3 818
Övrig omsättning 82 46 - - - - 15 - - 40
Rörelseresultat (EBIT) -1 944 502 759 138 1 493 1 609 2 821 1 557 1 821 75
Resultat efter finansnetto -1 929 524 801 217 1 587 1 620 2 828 1 598 1 818 64
Årets resultat 1 569 730 115 893 886 1 514 864 931 80
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 778 1 887 890 956 1 042 1 145 1 063 999 963 734
Omsättningstillgångar 4 469 7 680 7 825 7 448 6 797 6 183 5 361 3 421 2 835 1 337
Tillgångar 6 247 9 567 8 715 8 404 7 838 7 328 6 423 4 420 3 798 2 071
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 606 6 381 5 811 5 081 4 965 4 073 3 437 1 922 1 253 413
Obeskattade reserver 457 2 391 2 606 2 749 2 698 2 339 1 935 1 173 782 260
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 184 796 298 574 174 917 1 050 1 325 1 762 1 398
Skulder och eget kapital 6 247 9 567 8 715 8 404 7 838 7 328 6 423 4 420 3 798 2 071
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - 325 107 523 386 336 269
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 192 206 145 581 10 45 76 14 336 333
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader 44 9 25 67 49 37 82 161 259 199
Utdelning till aktieägare 0 775 0 0 0 0 250 0 195 90
Omsättning 1 662 3 812 5 627 5 741 8 144 5 856 11 672 9 596 9 197 3 858
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 580 3 766 5 627 5 741 8 144 5 856 5 829 9 596 4 599 1 909
Personalkostnader per anställd (tkr) 239 216 170 648 385 191 343 646 466 408
Rörelseresultat, EBITDA -1 835 604 872 251 1 605 1 721 2 941 1 662 1 877 180
Nettoomsättningförändring -58,05% -33,07% -1,99% -29,51% 39,07% -49,76% 21,48% 4,34% 140,89% -%
Du Pont-modellen -30,83% 5,51% 9,24% 2,63% 20,30% 22,13% 44,09% 36,22% 48,08% 3,67%
Vinstmarginal -121,90% 13,99% 14,31% 3,85% 19,54% 27,70% 24,29% 16,68% 19,85% 1,99%
Bruttovinstmarginal -6,33% 53,11% 64,05% 38,83% 55,87% 52,31% 50,61% 44,08% 48,60% 51,36%
Rörelsekapital/omsättning 271,20% 182,79% 133,77% 119,74% 81,32% 89,92% 36,98% 21,84% 11,67% -1,60%
Soliditet 95,45% 86,19% 90,00% 84,57% 88,71% 79,11% 75,71% 62,59% 47,82% 28,98%
Kassalikviditet 1 766,85% 806,53% 2 312,42% 1 013,24% 3 259,77% 495,97% 470,95% 219,77% 127,58% 54,22%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...