Visa allt om Ekonomihuset Västra Götaland AB
Visa allt om Ekonomihuset Västra Götaland AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 29 21 33 61 59 57 74 576 630 692
Övrig omsättning - - - 2 - - 10 - 27 -
Rörelseresultat (EBIT) 18 17 28 64 50 47 38 33 61 113
Resultat efter finansnetto 38 17 28 63 50 47 38 32 61 113
Årets resultat 34 13 21 47 37 34 28 23 8 96
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 120 0 0 0 0 0 0 107 142 28
Omsättningstillgångar 187 152 138 179 188 178 165 196 290 395
Tillgångar 307 152 138 179 188 178 165 303 431 423
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 146 125 136 160 153 146 142 144 121 213
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 34 38 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 9 87 63
Kortfristiga skulder 161 27 1 19 34 32 23 115 186 147
Skulder och eget kapital 307 152 138 179 188 178 165 303 431 423
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 0 0 40 30 32
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - 0 0 0 0 0 9 15 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - 0 0 0 0 12 55 90 66
Utdelning till aktieägare 35 13 25 45 40 30 30 30 0 100
Omsättning 29 21 33 63 59 57 84 576 657 692
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 29 21 33 61 59 57 74 576 630 692
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - 12 121 139 108
Rörelseresultat, EBITDA 18 17 28 64 50 47 38 68 94 141
Nettoomsättningförändring 38,10% -36,36% -45,90% 3,39% 3,51% -22,97% -87,15% -8,57% -8,96% -%
Du Pont-modellen 12,38% 11,18% 20,29% 35,75% 26,60% 26,40% 23,03% 10,89% 14,15% 26,71%
Vinstmarginal 131,03% 80,95% 84,85% 104,92% 84,75% 82,46% 51,35% 5,73% 9,68% 16,33%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 89,66% 595,24% 415,15% 262,30% 261,02% 256,14% 191,89% 14,06% 16,51% 35,84%
Soliditet 47,56% 82,24% 98,55% 89,39% 81,38% 82,02% 86,06% 55,60% 34,42% 50,35%
Kassalikviditet 116,15% 562,96% 13 800,00% 942,11% 552,94% 556,25% 717,39% 170,43% 155,91% 268,71%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...