Visa allt om Maskroshöjdens Fastighets AB
Visa allt om Maskroshöjdens Fastighets AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 678 678 712 881 921 940 896 1 071 13 747 13 838
Övrig omsättning - 21 - 14 - - - 785 24 -
Rörelseresultat (EBIT) 465 388 330 566 693 753 330 -459 2 372 3 370
Resultat efter finansnetto 465 391 371 664 768 775 334 -983 2 396 3 320
Årets resultat 362 305 17 11 265 -125 -166 -607 1 333 2 113
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 343 2 521 2 698 2 876 3 059 3 242 3 425 3 608 6 935 7 144
Omsättningstillgångar 707 903 695 5 151 4 303 3 369 3 889 4 931 6 892 5 389
Tillgångar 3 050 3 423 3 394 8 027 7 362 6 611 7 314 8 539 13 826 12 534
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 782 3 220 2 915 6 649 6 638 6 372 7 098 7 263 7 870 7 137
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 1 394 864
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 1 833 1 921
Kortfristiga skulder 267 203 478 1 379 724 238 216 1 276 2 729 2 611
Skulder och eget kapital 3 050 3 423 3 394 8 027 7 362 6 611 7 314 8 539 13 826 12 534
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 - 0 0 52 445 404
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 - 0 30 276 1 221 1 161
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 - 0 9 123 600 526
Utdelning till aktieägare 600 800 0 3 750 0 0 600 0 0 600
Omsättning 678 699 712 895 921 940 896 1 856 13 771 13 838
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 - - 0 1 2 6 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - 896 536 2 291 2 306
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - 30 228 393 356
Rörelseresultat, EBITDA 643 566 508 749 876 936 513 -165 3 960 4 645
Nettoomsättningförändring 0,00% -4,78% -19,18% -4,34% -2,02% 4,91% -16,34% -92,21% -0,66% -%
Du Pont-modellen 15,25% 11,42% 10,93% 8,27% 10,45% 11,72% 4,57% -11,31% 18,05% 27,19%
Vinstmarginal 68,58% 57,67% 52,11% 75,37% 83,50% 82,45% 37,28% -90,20% 18,15% 24,63%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 58,26% 63,82% 65,65%
Rörelsekapital/omsättning 64,90% 103,24% 30,48% 428,15% 388,60% 333,09% 409,93% 341,27% 30,28% 20,08%
Soliditet 91,21% 94,07% 85,89% 82,83% 90,17% 96,38% 97,05% 85,06% 64,18% 61,90%
Kassalikviditet 264,79% 444,83% 145,40% 373,53% 594,34% 1 415,55% 1 800,46% 386,44% 236,20% 206,40%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...