Visa allt om MåPa AB
Visa allt om MåPa AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 633 610 601 493 444 444 444 444 444 444
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 211 271 253 194 182 224 215 226 185 170
Resultat efter finansnetto 226 276 202 0 -33 9 -6 10 19 17
Årets resultat 0 0 15 0 1 7 -2 73 78 78
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 680 3 871 4 061 4 252 4 443 4 656 4 675 4 754 4 872 3 681
Omsättningstillgångar 58 117 146 569 236 266 206 369 308 206
Tillgångar 3 738 3 988 4 207 4 821 4 678 4 922 4 881 5 123 5 180 3 888
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 467 466 466 451 451 450 443 445 372 294
Obeskattade reserver 0 0 0 69 69 104 104 104 71 35
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 3 111 3 385 3 510 4 110 4 110 4 046 4 016 4 312 4 506 3 469
Kortfristiga skulder 159 136 231 191 48 323 318 261 231 89
Skulder och eget kapital 3 738 3 988 4 207 4 821 4 678 4 922 4 881 5 123 5 180 3 888
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 633 610 601 493 444 444 444 444 444 444
Nyckeltal
Antal anställda 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 402 462 444 408 396 435 400 406 388 362
Nettoomsättningförändring 3,77% 1,50% 21,91% 11,04% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -%
Du Pont-modellen 6,05% 6,92% 6,01% 4,02% 3,89% 4,55% 4,40% 4,45% 3,63% 4,42%
Vinstmarginal 35,70% 45,25% 42,10% 39,35% 40,99% 50,45% 48,42% 51,35% 42,34% 38,74%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 42,10% 39,35% 40,99% 50,45% 48,42% 50,90% 41,67% 38,29%
Rörelsekapital/omsättning -15,96% -3,11% -14,14% 76,67% 42,34% -12,84% -25,23% 24,32% 17,34% 26,35%
Soliditet 12,49% 11,69% 11,08% 10,41% 10,73% 10,70% 10,65% 10,15% 8,17% 8,21%
Kassalikviditet 36,48% 86,03% 63,20% 297,91% 491,67% 82,35% 64,78% 141,38% 133,33% 231,46%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...