Visa allt om Sture Häggkvist Revision AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 1 412 1 438 1 572 1 776 1 668 1 723 1 556 1 648 1 867 1 755
Övrig omsättning - 150 - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 163 269 110 184 108 156 35 148 292 321
Resultat efter finansnetto 163 270 113 199 109 158 42 179 344 323
Årets resultat 124 250 79 101 77 114 28 125 243 230
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 76 300 428 523 254 291 187
Omsättningstillgångar 394 623 591 835 635 579 507 857 919 771
Tillgångar 394 623 591 911 935 1 007 1 029 1 112 1 210 958
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 341 517 468 589 637 711 747 869 893 750
Obeskattade reserver 0 0 54 54 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 53 106 69 268 297 296 282 243 316 208
Skulder och eget kapital 394 623 591 911 935 1 007 1 029 1 112 1 210 958
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - - 0 - - 340 270 326 365 325
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 490 518 629 678 704 340 338 321 331 310
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - 0
Sociala kostnader 287 335 393 413 426 421 404 419 418 390
Utdelning till aktieägare 150 300 200 200 150 150 150 150 150 100
Omsättning 1 412 1 588 1 572 1 776 1 668 1 723 1 556 1 648 1 867 1 755
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 706 719 786 888 834 862 778 824 934 878
Personalkostnader per anställd (tkr) 405 445 525 570 585 564 522 550 586 532
Rörelseresultat, EBITDA 163 321 186 278 168 251 116 184 332 354
Nettoomsättningförändring -1,81% -8,52% -11,49% 6,47% -3,19% 10,73% -5,58% -11,73% 6,38% -%
Du Pont-modellen 41,37% 43,34% 19,12% 21,84% 11,66% 15,69% 4,18% 16,10% 28,43% 33,82%
Vinstmarginal 11,54% 18,78% 7,19% 11,20% 6,53% 9,17% 2,76% 10,86% 18,43% 18,46%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 24,15% 35,95% 33,21% 31,93% 20,26% 16,42% 14,46% 37,26% 32,30% 32,08%
Soliditet 86,55% 82,99% 85,92% 69,02% 68,13% 70,61% 72,59% 78,15% 73,80% 78,29%
Kassalikviditet 743,40% 587,74% 856,52% 311,57% 213,80% 195,61% 179,79% 352,67% 290,82% 370,67%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...