Visa allt om Sture Häggkvist Revision AB
Visa allt om Sture Häggkvist Revision AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 1 037 1 412 1 438 1 572 1 776 1 668 1 723 1 556 1 648 1 867
Övrig omsättning - - 150 - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 162 163 269 110 184 108 156 35 148 292
Resultat efter finansnetto 163 163 270 113 199 109 158 42 179 344
Årets resultat 123 124 250 79 101 77 114 28 125 243
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 19 0 0 0 76 300 428 523 254 291
Omsättningstillgångar 440 394 623 591 835 635 579 507 857 919
Tillgångar 459 394 623 591 911 935 1 007 1 029 1 112 1 210
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 314 341 517 468 589 637 711 747 869 893
Obeskattade reserver 0 0 0 54 54 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 145 53 106 69 268 297 296 282 243 316
Skulder och eget kapital 459 394 623 591 911 935 1 007 1 029 1 112 1 210
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - - 0 - - 340 270 326 365
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 315 490 518 629 678 704 340 338 321 331
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 224 287 335 393 413 426 421 404 419 418
Utdelning till aktieägare 0 150 300 200 200 150 150 150 150 150
Omsättning 1 037 1 412 1 588 1 572 1 776 1 668 1 723 1 556 1 648 1 867
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 519 706 719 786 888 834 862 778 824 934
Personalkostnader per anställd (tkr) 289 405 445 525 570 585 564 522 550 586
Rörelseresultat, EBITDA 170 163 321 186 278 168 251 116 184 332
Nettoomsättningförändring -26,56% -1,81% -8,52% -11,49% 6,47% -3,19% 10,73% -5,58% -11,73% -%
Du Pont-modellen 35,29% 41,37% 43,34% 19,12% 21,84% 11,66% 15,69% 4,18% 16,10% 28,43%
Vinstmarginal 15,62% 11,54% 18,78% 7,19% 11,20% 6,53% 9,17% 2,76% 10,86% 18,43%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 28,45% 24,15% 35,95% 33,21% 31,93% 20,26% 16,42% 14,46% 37,26% 32,30%
Soliditet 68,41% 86,55% 82,99% 85,92% 69,02% 68,13% 70,61% 72,59% 78,15% 73,80%
Kassalikviditet 303,45% 743,40% 587,74% 856,52% 311,57% 213,80% 195,61% 179,79% 352,67% 290,82%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...