Visa allt om Knockout Design AB
Visa allt om Knockout Design AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 940 2 254 3 117 2 847 2 742 2 115 2 145 2 249 2 208 2 099
Övrig omsättning - 40 - - 48 - - - - 51
Rörelseresultat (EBIT) 27 138 240 465 576 194 6 320 364 156
Resultat efter finansnetto 142 100 203 550 431 159 63 189 344 232
Årets resultat 140 56 120 437 271 106 64 96 245 181
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 477 1 411 1 322 864 492 615 51 344 342 230
Omsättningstillgångar 866 622 1 012 1 762 1 626 1 247 987 609 687 614
Tillgångar 2 343 2 033 2 334 2 625 2 118 1 862 1 038 953 1 029 843
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 644 554 598 778 541 427 387 417 422 287
Obeskattade reserver 87 97 74 27 35 15 2 5 9 15
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 600 600 600 600 600 600 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 012 782 1 062 1 220 941 820 650 529 598 542
Skulder och eget kapital 2 343 2 033 2 334 2 625 2 118 1 862 1 038 953 1 029 843
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 423 360 300 360 360 296 244 356
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 426 430 - 0 0 0 0 0 0 9
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 194 195 193 167 170 195 253 248 220 251
Utdelning till aktieägare 250 50 100 300 200 150 60 95 100 110
Omsättning 1 940 2 294 3 117 2 847 2 790 2 115 2 145 2 249 2 208 2 150
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 940 2 254 3 117 2 847 2 742 2 115 2 145 2 249 2 208 2 099
Personalkostnader per anställd (tkr) 651 650 645 553 482 569 630 579 471 628
Rörelseresultat, EBITDA 33 145 247 473 596 221 36 350 391 190
Nettoomsättningförändring -13,93% -27,69% 9,48% 3,83% 29,65% -1,40% -4,62% 1,86% 5,19% -%
Du Pont-modellen 7,34% 6,84% 10,45% 22,44% 27,48% 10,42% 10,02% 35,05% 35,37% 30,60%
Vinstmarginal 8,87% 6,17% 7,83% 20,69% 21,23% 9,17% 4,85% 14,85% 16,49% 12,29%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -7,53% -7,10% -1,60% 19,04% 24,98% 20,19% 15,71% 3,56% 4,03% 3,43%
Soliditet 30,38% 30,97% 28,09% 30,40% 26,76% 23,53% 37,43% 44,13% 41,64% 35,33%
Kassalikviditet 85,57% 79,54% 95,29% 144,43% 172,79% 152,07% 151,85% 115,12% 114,88% 113,28%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...