Visa allt om Assberg Bilservice Aktiebolag
Visa allt om Assberg Bilservice Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 20 300 24 160 26 328 27 617 27 742 27 262 26 380 24 406 22 072 19 212
Övrig omsättning 15 1 131 132 139 139 107 96 144 175
Rörelseresultat (EBIT) 47 19 49 84 74 -30 71 38 57 45
Resultat efter finansnetto 34 2 25 60 49 -53 36 1 13 8
Årets resultat 26 1 22 60 49 -53 36 1 13 8
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 532 464 377 414 372 237 248 282 301 321
Omsättningstillgångar 1 568 1 468 1 484 1 393 1 443 1 307 1 288 1 450 1 251 1 077
Tillgångar 2 100 1 932 1 861 1 807 1 816 1 544 1 536 1 731 1 552 1 398
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 302 276 275 253 193 144 197 162 161 148
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 588 361 128 270 308 80 85 269 11 180
Kortfristiga skulder 1 210 1 295 1 459 1 284 1 315 1 320 1 254 1 301 1 380 1 070
Skulder och eget kapital 2 100 1 932 1 861 1 807 1 816 1 544 1 536 1 731 1 552 1 398
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 275 300 250 0 344 250 244 389 187 191
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 078 1 072 901 1 144 1 100 1 156 1 094 930 1 032 784
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 501 77 371 318 365 333 339 414 428 324
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 20 315 24 161 26 459 27 749 27 881 27 401 26 487 24 502 22 216 19 387
Nyckeltal
Antal anställda 7 7 7 7 7 7 5 5 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 900 3 451 3 761 3 945 3 963 3 895 5 276 4 881 4 414 3 842
Personalkostnader per anställd (tkr) 266 268 242 210 257 253 342 345 326 254
Rörelseresultat, EBITDA 186 138 111 140 129 35 127 92 115 102
Nettoomsättningförändring -15,98% -8,23% -4,67% -0,45% 1,76% 3,34% 8,09% 10,57% 14,89% -%
Du Pont-modellen 2,24% 0,98% 2,63% 4,65% 4,07% -1,94% 4,62% 2,20% 3,67% 3,22%
Vinstmarginal 0,23% 0,08% 0,19% 0,30% 0,27% -0,11% 0,27% 0,16% 0,26% 0,23%
Bruttovinstmarginal 15,49% 12,64% 10,32% 9,42% 10,09% 10,20% 10,58% 11,07% 11,14% 10,14%
Rörelsekapital/omsättning 1,76% 0,72% 0,09% 0,39% 0,46% -0,05% 0,13% 0,61% -0,58% 0,04%
Soliditet 14,38% 14,29% 14,78% 14,00% 10,63% 9,33% 12,83% 9,36% 10,37% 10,59%
Kassalikviditet 48,68% 36,99% 33,10% 27,88% 26,92% 23,64% 25,36% 35,05% 30,51% 27,57%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...