Visa allt om Ulvsjöns Skogstjänst Aktiebolag
Visa allt om Ulvsjöns Skogstjänst Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 11 56 30 111 66 118 100 97 0 32
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -8 -8 -1 6 -5 -3 -1 -3 -24 -14
Resultat efter finansnetto -6 -6 0 7 -3 -1 1 4 -18 -11
Årets resultat -6 -6 0 7 -3 -1 1 4 -18 -11
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
Omsättningstillgångar 266 285 277 298 286 278 280 274 253 265
Tillgångar 266 285 277 298 286 278 280 274 253 274
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 56 62 67 67 60 64 65 64 60 78
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 211 224 209 230 226 215 215 210 193 196
Skulder och eget kapital 266 285 277 298 286 278 280 274 253 274
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 2 26 9 48 42 74 45 53 0 18
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 4 4 4 7 6 10 15 0 6
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 11 56 30 111 66 118 100 97 0 32
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 11 56 30 111 66 118 100 97 - 32
Personalkostnader per anställd (tkr) 2 30 12 52 49 80 54 68 - 23
Rörelseresultat, EBITDA -8 -8 -1 6 -5 -3 -1 -3 -15 -8
Nettoomsättningförändring -80,36% 86,67% -72,97% 68,18% -44,07% 18,00% 3,09% -% -100,00% -%
Du Pont-modellen -2,26% -2,11% 0,00% 2,68% -1,40% -0,72% 0,00% 1,82% -% -4,01%
Vinstmarginal -54,55% -10,71% 0,00% 7,21% -6,06% -1,69% 0,00% 5,15% -% -34,38%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 500,00% 108,93% 226,67% 61,26% 90,91% 53,39% 65,00% 65,98% -% 215,62%
Soliditet 21,05% 21,75% 24,19% 22,48% 20,98% 23,02% 23,21% 23,36% 23,72% 28,47%
Kassalikviditet 126,07% 127,23% 132,54% 129,57% 126,55% 129,30% 130,23% 130,48% 131,09% 135,20%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...