Visa allt om Lind Ekonomi i Norrtälje AB
Visa allt om Lind Ekonomi i Norrtälje AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 2 097 2 147 1 582 1 205 1 262 780 587 553 229 0
Övrig omsättning 20 20 6 16 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 329 321 214 344 97 78 48 57 90 -1
Resultat efter finansnetto 324 320 212 343 97 78 48 58 90 -1
Årets resultat 252 350 126 194 71 57 35 42 78 -1
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 43 53 62 84 111 88 40 31 27 0
Omsättningstillgångar 976 913 703 619 374 299 258 277 187 62
Tillgångar 1 019 966 765 703 485 387 297 308 214 62
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 592 639 389 413 269 223 186 181 139 61
Obeskattade reserver 0 0 130 80 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 428 326 246 210 216 164 112 128 76 1
Skulder och eget kapital 1 019 966 765 703 485 387 297 308 214 62
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - - - 162 110 80 40 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - 0 - - -
Löner till övriga anställda 976 1 068 833 523 560 326 239 259 87 0
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - 0 - 0 - - -
Sociala kostnader 395 402 259 173 252 157 116 115 27 0
Utdelning till aktieägare 200 300 100 150 50 25 20 30 0 0
Omsättning 2 117 2 167 1 588 1 221 1 262 780 587 553 229 0
Nyckeltal
Antal anställda 3 3 3 2 2 2 2 1 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 699 716 527 603 631 390 294 553 - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 471 506 377 365 515 302 229 430 - -
Rörelseresultat, EBITDA 338 352 256 371 99 98 55 65 102 -1
Nettoomsättningförändring -2,33% 35,71% 31,29% -4,52% 61,79% 32,88% 6,15% 141,48% -% -%
Du Pont-modellen 32,29% 33,23% 27,97% 48,93% 20,00% 20,16% 16,16% 18,83% 42,06% -%
Vinstmarginal 15,69% 14,95% 13,53% 28,55% 7,69% 10,00% 8,18% 10,49% 39,30% -%
Bruttovinstmarginal 100,00% 99,95% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -%
Rörelsekapital/omsättning 26,13% 27,34% 28,89% 33,94% 12,52% 17,31% 24,87% 26,94% 48,47% -%
Soliditet 58,10% 66,15% 64,10% 67,14% 55,46% 57,62% 62,63% 58,77% 64,95% 98,39%
Kassalikviditet 228,04% 280,06% 285,77% 294,76% 169,91% 182,32% 230,36% 216,41% 246,05% 6 200,00%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...