Visa allt om CateringTech Sweden AB
Visa allt om CateringTech Sweden AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 1 326 1 203 1 267 786 710 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 167 12 189 103 -131 -39 -22 -15 -17 -11
Resultat efter finansnetto 655 -71 101 97 -134 -39 658 335 283 381
Årets resultat 378 8 46 208 16 -5 658 266 269 203
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 632 1 064 1 208 1 212 991 1 159 1 232 1 341 1 303 1 322
Omsättningstillgångar 844 1 049 1 147 1 045 1 250 874 872 313 165 154
Tillgångar 2 476 2 113 2 356 2 257 2 241 2 033 2 104 1 654 1 468 1 476
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 915 1 693 1 884 1 838 1 592 1 704 1 836 1 298 1 124 1 034
Obeskattade reserver 244 77 184 168 74 224 258 258 230 324
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 83 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 318 344 287 250 492 105 10 98 115 117
Skulder och eget kapital 2 476 2 113 2 356 2 257 2 241 2 033 2 104 1 654 1 468 1 476
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2012-04
2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 156 156 0 0 127 128 127 120 91 180
Omsättning 1 326 1 203 1 267 786 710 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda - - 0 0 0 - - 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 191 139 313 221 -111 -26 -22 -12 -14 -8
Nettoomsättningförändring 10,22% -5,05% 61,20% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen 27,06% 0,90% 8,15% 4,65% -5,85% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal 50,53% 1,58% 15,15% 13,36% -18,45% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal 28,51% 33,42% 38,60% 29,39% -11,83% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning 39,67% 58,60% 67,88% 101,15% 106,76% -% -% -% -% -%
Soliditet 85,03% 82,97% 86,06% 86,92% 73,47% 91,94% 96,30% 89,71% 87,85% 85,86%
Kassalikviditet 108,18% 175,58% 216,38% 257,60% 63,41% 517,14% 8 720,00% 319,39% 143,48% 131,62%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...