Visa allt om Datanet Konsult Stockholm AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-04 2008-04 2007-04 2006-04
Nettoomsättning 17 493 21 882 28 305 26 307 36 887 31 730 19 425 18 572 13 468 11 412
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 399 187 918 214 3 859 1 323 -137 458 930 106
Resultat efter finansnetto 401 193 924 272 3 893 1 266 -137 728 954 93
Årets resultat 530 317 551 483 2 180 863 -26 615 437 40
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-04 2008-04 2007-04 2006-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 310 310 353 397 592 501 501 506 610 428
Omsättningstillgångar 3 607 4 748 5 529 7 500 8 419 6 373 5 346 7 193 5 296 3 633
Tillgångar 3 917 5 058 5 882 7 897 9 011 6 873 5 846 7 699 5 906 4 061
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 343 813 951 1 250 2 867 2 187 1 324 1 601 1 186 748
Obeskattade reserver 600 900 1 150 950 1 400 550 550 770 800 520
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 974 3 346 3 782 5 697 4 744 4 136 3 972 5 329 3 920 2 792
Skulder och eget kapital 3 917 5 058 5 882 7 897 9 011 6 873 5 846 7 699 5 906 4 061
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-04
2008-04
2007-04
2006-04
Löner till styrelse & VD 0 0 - 1 116 1 421 1 729 409 442 915 610
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 4 384 4 462 4 631 3 479 4 186 5 658 5 389 5 042 3 027 3 355
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 969 1 904 1 995 1 822 2 559 3 544 2 775 2 863 2 068 2 078
Utdelning till aktieägare 0 0 0 850 2 100 1 500 0 250 200 0
Omsättning 17 493 21 882 28 305 26 307 36 887 31 730 19 425 18 572 13 468 11 412
Nyckeltal
Antal anställda 8 9 10 9 11 11 11 13 8 9
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 187 2 431 2 831 2 923 3 353 2 885 1 766 1 429 1 684 1 268
Personalkostnader per anställd (tkr) 816 741 688 769 779 1 041 797 701 796 711
Rörelseresultat, EBITDA 399 230 962 265 3 911 1 394 -60 561 1 058 250
Nettoomsättningförändring -20,06% -22,69% 7,59% -28,68% 16,25% 63,35% 4,59% 37,90% 18,02% -%
Du Pont-modellen 10,24% 3,84% 15,86% 3,52% 43,20% 18,46% -2,31% 9,62% 16,47% 2,63%
Vinstmarginal 2,29% 0,89% 3,30% 1,06% 10,55% 4,00% -0,69% 3,99% 7,22% 0,94%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 9,34% 6,41% 6,17% 6,85% 9,96% 7,05% 7,07% 10,04% 10,22% 7,37%
Soliditet 46,23% 29,95% 30,58% 24,69% 43,27% 37,72% 29,42% 28,00% 29,83% 27,64%
Kassalikviditet 182,73% 141,90% 146,19% 131,65% 177,47% 154,09% 134,59% 134,98% 135,10% 130,12%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...