Visa allt om Datanet Konsult Stockholm AB
Visa allt om Datanet Konsult Stockholm AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 22 106 17 493 21 882 28 305 26 307 36 887 31 730 19 425 18 572 13 468
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 745 399 187 918 214 3 859 1 323 -137 458 930
Resultat efter finansnetto 746 401 193 924 272 3 893 1 266 -137 728 954
Årets resultat 425 530 317 551 483 2 180 863 -26 615 437
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 354 310 310 353 397 592 501 501 506 610
Omsättningstillgångar 4 588 3 607 4 748 5 529 7 500 8 419 6 373 5 346 7 193 5 296
Tillgångar 4 942 3 917 5 058 5 882 7 897 9 011 6 873 5 846 7 699 5 906
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 768 1 343 813 951 1 250 2 867 2 187 1 324 1 601 1 186
Obeskattade reserver 780 600 900 1 150 950 1 400 550 550 770 800
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 395 1 974 3 346 3 782 5 697 4 744 4 136 3 972 5 329 3 920
Skulder och eget kapital 4 942 3 917 5 058 5 882 7 897 9 011 6 873 5 846 7 699 5 906
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - 0 0 - 1 116 1 421 1 729 409 442 915
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 4 844 4 384 4 462 4 631 3 479 4 186 5 658 5 389 5 042 3 027
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 2 094 1 969 1 904 1 995 1 822 2 559 3 544 2 775 2 863 2 068
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 850 2 100 1 500 0 250 200
Omsättning 22 106 17 493 21 882 28 305 26 307 36 887 31 730 19 425 18 572 13 468
Nyckeltal
Antal anställda 7 8 9 10 9 11 11 11 13 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) 3 158 2 187 2 431 2 831 2 923 3 353 2 885 1 766 1 429 1 684
Personalkostnader per anställd (tkr) 1 023 816 741 688 769 779 1 041 797 701 796
Rörelseresultat, EBITDA 745 399 230 962 265 3 911 1 394 -60 561 1 058
Nettoomsättningförändring 26,37% -20,06% -22,69% 7,59% -28,68% 16,25% 63,35% 4,59% 37,90% -%
Du Pont-modellen 15,10% 10,24% 3,84% 15,86% 3,52% 43,20% 18,46% -2,31% 9,62% 16,47%
Vinstmarginal 3,37% 2,29% 0,89% 3,30% 1,06% 10,55% 4,00% -0,69% 3,99% 7,22%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 9,92% 9,34% 6,41% 6,17% 6,85% 9,96% 7,05% 7,07% 10,04% 10,22%
Soliditet 48,09% 46,23% 29,95% 30,58% 24,69% 43,27% 37,72% 29,42% 28,00% 29,83%
Kassalikviditet 191,57% 182,73% 141,90% 146,19% 131,65% 177,47% 154,09% 134,59% 134,98% 135,10%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2010 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...