Visa allt om Lennart Persson Transport Aktiebolag
Visa allt om Lennart Persson Transport Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 158 191 202 0 0 211 207 182 0 0
Övrig omsättning - - - 213 196 - - - 122 99
Rörelseresultat (EBIT) 36 19 90 108 72 58 72 26 -24 -55
Resultat efter finansnetto 21 3 70 79 44 33 58 -4 -64 -86
Årets resultat 16 2 55 79 44 33 58 -4 -64 -86
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 994 1 011 1 027 1 043 1 060 1 076 1 080 1 099 1 124 1 149
Omsättningstillgångar 356 323 327 252 188 147 118 90 104 163
Tillgångar 1 350 1 334 1 355 1 296 1 248 1 223 1 198 1 189 1 228 1 312
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 602 586 583 528 449 405 372 314 318 382
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 708 722 732 741 756 776 793 825 854 883
Kortfristiga skulder 40 26 39 26 42 43 33 50 56 46
Skulder och eget kapital 1 350 1 334 1 355 1 296 1 248 1 223 1 198 1 189 1 228 1 312
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - -
Sociala kostnader - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 158 191 202 213 196 211 207 182 122 99
Nyckeltal
Antal anställda - 0 0 - 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 52 35 106 124 88 74 91 51 2 -24
Nettoomsättningförändring -17,28% -5,45% -% -% -100,00% 1,93% 13,74% -% -% -%
Du Pont-modellen 2,67% 1,42% 6,79% -% -% 4,74% 6,01% 2,19% -% -%
Vinstmarginal 22,78% 9,95% 45,54% -% -% 27,49% 34,78% 14,29% -% -%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% -% -% 100,00% 100,00% 100,00% -% -%
Rörelsekapital/omsättning 200,00% 155,50% 142,57% -% -% 49,29% 41,06% 21,98% -% -%
Soliditet 44,59% 43,93% 43,03% 40,74% 35,98% 33,12% 31,05% 26,41% 25,90% 29,12%
Kassalikviditet 890,00% 1 242,31% 838,46% 969,23% 447,62% 341,86% 357,58% 180,00% 185,71% 354,35%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...