Visa allt om Grafologen i Linköping Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 130 129 127 136 151 147 0 720 880 960
Övrig omsättning - - - 40 - - 85 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 60 46 20 93 60 31 -217 130 100 52
Resultat efter finansnetto 58 44 21 94 59 30 -218 138 184 54
Årets resultat 34 58 19 52 33 16 0 114 202 168
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 234 1 254 1 274 1 295 1 315 1 336 1 356 1 387 1 438 1 604
Omsättningstillgångar 56 71 113 159 197 225 266 603 587 337
Tillgångar 1 289 1 325 1 388 1 454 1 512 1 561 1 621 1 990 2 026 1 940
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 177 1 213 1 155 1 261 1 310 1 376 1 485 1 560 1 521 1 394
Obeskattade reserver 94 79 111 116 93 78 70 291 315 382
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 18 32 121 77 111 107 66 139 190 164
Skulder och eget kapital 1 289 1 325 1 388 1 454 1 512 1 561 1 621 1 990 2 026 1 940
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 0 250 419 444
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - 0 - 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader - - 0 - 0 0 6 116 172 160
Utdelning till aktieägare 80 70 0 125 100 100 125 75 75 75
Omsättning 130 129 127 176 151 147 85 720 880 960
Nyckeltal
Antal anställda - 0 0 - 0 0 0 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - 720 880 960
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - 366 590 604
Rörelseresultat, EBITDA 80 66 40 113 80 51 -186 181 155 108
Nettoomsättningförändring 0,78% 1,57% -6,62% -9,93% 2,72% -% -100,00% -18,18% -8,33% -%
Du Pont-modellen 4,65% 3,47% 1,59% 6,53% 4,03% 1,99% -% 7,04% 9,23% 2,89%
Vinstmarginal 46,15% 35,66% 17,32% 69,85% 40,40% 21,09% -% 19,44% 21,25% 5,83%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 29,23% 30,23% -6,30% 60,29% 56,95% 80,27% -% 64,44% 45,11% 18,02%
Soliditet 97,00% 96,20% 89,45% 92,61% 91,17% 91,83% 94,79% 88,92% 86,27% 86,03%
Kassalikviditet 311,11% 221,88% 93,39% 206,49% 177,48% 210,28% 403,03% 433,81% 308,95% 205,49%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...