Visa allt om RIA Konsult Aktiebolag
Visa allt om RIA Konsult Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 526 442 124 191 859 441 523 927 1 256 639
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -1 266 55 -148 7 0 272 26 422 238
Resultat efter finansnetto -1 266 55 -143 27 0 276 48 429 236
Årets resultat -1 207 42 -35 18 -3 203 33 230 191
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 39 76 113 145
Omsättningstillgångar 239 480 260 420 649 598 756 930 1 088 534
Tillgångar 239 480 260 420 649 598 794 1 005 1 202 679
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 155 336 228 185 221 203 356 303 420 270
Obeskattade reserver 0 0 0 0 108 108 108 108 108 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 65 165
Kortfristiga skulder 85 145 32 234 320 287 331 595 609 244
Skulder och eget kapital 239 480 260 420 649 598 794 1 005 1 202 679
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 0 1 150 498 217 25 473 515 150
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 329 66 0 0 0 0 16 17 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 103 21 3 65 174 87 30 178 178 51
Utdelning till aktieägare 0 180 100 0 0 0 150 150 150 80
Omsättning 526 442 124 191 859 441 523 927 1 256 639
Nyckeltal
Antal anställda 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 526 221 124 191 859 441 523 927 1 256 639
Personalkostnader per anställd (tkr) 440 48 5 215 678 304 84 674 695 201
Rörelseresultat, EBITDA -1 266 55 -148 7 1 309 63 459 274
Nettoomsättningförändring 19,00% 256,45% -35,08% -77,76% 94,78% -15,68% -43,58% -26,19% 96,56% -%
Du Pont-modellen 0,00% 55,42% 21,15% -33,81% 4,62% 0,00% 34,76% 5,07% 36,27% 35,20%
Vinstmarginal 0,00% 60,18% 44,35% -74,35% 3,49% 0,00% 52,77% 5,50% 34,71% 37,40%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 94,84% 94,93% 99,04% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 29,28% 75,79% 183,87% 97,38% 38,30% 70,52% 81,26% 36,14% 38,14% 45,38%
Soliditet 64,85% 70,00% 87,69% 44,05% 46,32% 47,26% 54,86% 37,89% 41,41% 39,76%
Kassalikviditet 281,18% 331,03% 812,50% 179,49% 202,81% 208,36% 228,40% 156,30% 178,65% 218,85%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...