Visa allt om Steelmasters AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 317 281 387 455 1 857 1 440 1 275 3 416 2 074 1 703
Övrig omsättning - - - 70 - 33 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 73 63 171 -163 426 216 97 1 123 408 147
Resultat efter finansnetto 142 74 182 -153 458 219 316 1 008 406 227
Årets resultat 151 180 138 -31 239 84 264 464 282 165
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 83 201 319 441 563 97 125 159 22
Omsättningstillgångar 691 603 714 768 1 727 1 195 1 751 2 325 1 143 1 333
Tillgångar 691 687 916 1 087 2 168 1 758 1 848 2 450 1 302 1 356
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 329 334 349 561 992 953 990 846 562 430
Obeskattade reserver 208 291 458 458 581 460 362 368 76 76
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 10 12 0 4 226
Kortfristiga skulder 154 61 108 68 595 336 484 1 236 660 624
Skulder och eget kapital 691 687 916 1 087 2 168 1 758 1 848 2 450 1 302 1 356
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - 0 - - 330 210 885 608 674
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - 0 285 790 92 207 185 42 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 - 0 34 202 484 486 661 507 418
Utdelning till aktieägare 159 156 195 350 400 200 120 120 180 150
Omsättning 317 281 387 525 1 857 1 473 1 275 3 416 2 074 1 703
Nyckeltal
Antal anställda 0 - 0 1 1 2 2 2 2 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - 455 1 857 720 638 1 708 1 037 1 703
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - 337 1 009 466 430 898 588 1 118
Rörelseresultat, EBITDA 156 181 289 -41 548 258 125 1 176 476 157
Nettoomsättningförändring 12,81% -27,39% -14,95% -75,50% 28,96% 12,94% -62,68% 64,71% 21,79% -%
Du Pont-modellen 34,01% 10,77% 19,98% -13,62% 21,91% 12,57% 17,26% 46,65% 31,80% 17,55%
Vinstmarginal 74,13% 26,33% 47,29% -32,53% 25,58% 15,35% 25,02% 33,46% 19,96% 13,98%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 169,40% 192,88% 156,59% 153,85% 60,96% 59,65% 99,37% 31,88% 23,29% 41,63%
Soliditet 71,09% 81,66% 77,10% 82,66% 65,51% 73,49% 68,01% 45,35% 47,37% 35,75%
Kassalikviditet 448,70% 988,52% 661,11% 1 129,41% 290,25% 355,65% 361,78% 188,11% 173,18% 213,62%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...