Visa allt om Dryckesbolaget Gustav Vasa AB
Visa allt om Dryckesbolaget Gustav Vasa AB

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2013-12 2012-12 2011-12 2006-12 *
Nettoomsättning 39 905 38 337 40 611 -
Övrig omsättning - - 353 -
Rörelseresultat (EBIT) 1 606 -125 -5 263 -
Resultat efter finansnetto 1 534 -194 -5 247 -
Årets resultat 1 210 59 -3 891 -
Balansräkningar (tkr)
2013-12 2012-12 2011-12 2006-12 *
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 -
Anläggningstillgångar 37 586 40 110 42 259 -
Omsättningstillgångar 7 040 7 089 8 229 -
Tillgångar 44 626 47 199 50 488 -
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 28 642 29 832 32 283 -
Minoritetsintressen 0 0 0 -
Avsättningar (tkr) 6 850 7 115 9 111 -
Långfristiga skulder 3 870 4 140 1 550 -
Kortfristiga skulder 5 264 6 112 7 544 -
Skulder och eget kapital 44 626 47 199 50 488 -
Löner & utdelning (tkr)
2013-12
2012-12
2011-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - -
Löner till övriga anställda 5 079 5 183 5 633 -
Varav resultatlön till övriga anställda - - - -
Sociala kostnader 1 932 1 831 1 805 -
Utdelning till aktieägare 0 0 0 -
Omsättning 39 905 38 337 40 964 -
Nyckeltal
Antal anställda 12 13 16 -
Nettoomsättning per anställd (tkr) 3 325 2 949 2 538 -
Personalkostnader per anställd (tkr) 584 540 465 -
Rörelseresultat, EBITDA 4 151 2 583 -3 344 -
Nettoomsättningförändring 4,09% -5,60% -% -%
Du Pont-modellen 3,68% -0,17% -10,29% -%
Vinstmarginal 4,12% -0,20% -12,79% -%
Bruttovinstmarginal 25,69% 21,80% 21,89% -%
Rörelsekapital/omsättning 4,45% 2,55% 1,69% -%
Soliditet 64,18% 63,20% 63,94% -%
Kassalikviditet 82,37% 76,64% 73,21% -%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2006-12: Koncernredovisning ej upprättad
mer information

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 37 074 37 244 39 738 38 215 40 601 36 604 33 545 32 222 29 791 25 296
Övrig omsättning - 2 - - 765 990 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 2 560 3 072 3 124 2 756 3 377 2 888 3 785 2 341 2 101 2 183
Resultat efter finansnetto 2 549 3 060 3 143 2 784 8 372 2 884 3 754 2 263 2 012 2 086
Årets resultat 3 017 2 071 2 160 1 520 6 794 2 106 2 125 683 600 764
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 8 448 7 596 7 685 8 208 3 389 3 086 2 029 2 563 2 391 2 094
Omsättningstillgångar 8 510 7 819 6 721 5 985 11 761 8 047 7 128 4 297 4 200 3 482
Tillgångar 16 958 15 415 14 406 14 193 15 150 11 133 9 157 6 860 6 591 5 576
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 6 292 5 375 5 703 5 943 8 023 4 829 3 563 2 068 1 805 1 566
Obeskattade reserver 4 817 4 898 4 213 3 507 2 817 1 987 1 987 1 037 717 480
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 400 0 0 0 0 0 0 309 831 804
Kortfristiga skulder 5 449 5 142 4 490 4 743 4 310 4 317 3 607 3 446 3 238 2 726
Skulder och eget kapital 16 958 15 415 14 406 14 193 15 150 11 133 9 157 6 860 6 591 5 576
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 1 034 561 596 624 846
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 4 099 4 735 5 079 5 183 5 633 3 523 2 893 2 893 2 350 1 634
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 1 692 1 766 1 932 1 831 1 805 1 301 924 1 228 1 119 909
Utdelning till aktieägare 2 400 2 100 2 400 2 400 3 600 3 600 840 630 420 210
Omsättning 37 074 37 246 39 738 38 215 41 366 37 594 33 545 32 222 29 791 25 296
Nyckeltal
Antal anställda 9 10 12 13 16 13 11 10 10 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) 4 119 3 724 3 312 2 940 2 538 2 816 3 050 3 222 2 979 3 162
Personalkostnader per anställd (tkr) 643 650 584 540 465 451 398 472 409 424
Rörelseresultat, EBITDA 2 855 3 395 3 461 3 111 3 579 3 071 3 936 2 497 2 275 2 351
Nettoomsättningförändring -0,46% -6,28% 3,99% -5,88% 10,92% 9,12% 4,11% 8,16% 17,77% -%
Du Pont-modellen 15,11% 20,01% 21,85% 19,74% 55,40% 26,01% 41,37% 34,17% 31,92% 39,24%
Vinstmarginal 6,91% 8,28% 7,92% 7,33% 20,67% 7,91% 11,29% 7,27% 7,06% 8,65%
Bruttovinstmarginal 30,90% 32,58% 29,29% 29,13% 26,09% 23,27% 24,72% 20,62% 21,06% 23,00%
Rörelsekapital/omsättning 8,26% 7,19% 5,61% 3,25% 18,35% 10,19% 10,50% 2,64% 3,23% 2,99%
Soliditet 59,26% 59,65% 62,40% 60,08% 66,66% 56,53% 54,90% 41,03% 35,22% 34,28%
Kassalikviditet 106,90% 102,76% 89,47% 75,48% 210,09% 134,47% 128,50% 73,62% 81,84% 76,60%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...