Visa allt om TW Consult AB
Visa allt om TW Consult AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 40 215 345 0 0 95 3 180 5 690 856
Övrig omsättning 170 - - - 48 1 13 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 138 31 45 70 -467 -15 17 48 68 125
Resultat efter finansnetto 138 30 42 15 -467 -16 15 50 10 70
Årets resultat 138 24 32 -3 -473 -16 11 51 6 50
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 507 7 11 567 322
Omsättningstillgångar 58 85 204 122 84 125 454 755 1 817 836
Tillgångar 58 85 204 122 84 632 461 766 2 383 1 158
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 53 -85 -109 -141 -138 334 373 361 310 304
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 23 23
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 25 685 745
Kortfristiga skulder 5 170 313 262 222 297 89 379 1 365 85
Skulder och eget kapital 58 85 204 122 84 632 461 766 2 383 1 158
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - - 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 0 0 - - 0 0 0 57 319 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 - - 0 0 0 8 96 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 170 40 215 345 48 1 108 3 180 5 690 856
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 - - 0 0 0 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - 3 180 5 690 856
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - 115 448 7
Rörelseresultat, EBITDA 138 31 45 70 -463 -11 21 53 85 139
Nettoomsättningförändring -100,00% -81,40% -37,68% -% -% -100,00% -97,01% -44,11% 564,72% -%
Du Pont-modellen -% 36,47% 22,06% 57,38% -% -% 3,69% 7,44% 2,85% 10,79%
Vinstmarginal -% 77,50% 20,93% 20,29% -% -% 17,89% 1,79% 1,20% 14,60%
Bruttovinstmarginal -% 100,00% 100,00% 100,00% -% -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -212,50% -50,70% -40,58% -% -% 384,21% 11,82% 7,94% 87,73%
Soliditet 91,38% -100,00% -53,43% -115,57% -164,29% 52,85% 80,91% 47,13% 13,70% 27,68%
Kassalikviditet 1 160,00% 50,00% 65,18% 46,56% 37,84% 42,09% 510,11% 199,21% 133,11% 983,53%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...