Visa allt om AB Humedia
Visa allt om AB Humedia

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12 2004-12
Nettoomsättning 9 240 10 702 10 554 9 901 9 651 8 966 8 503 8 548 6 574 6 408
Övrig omsättning 36 522 734 644 641 595 588 586 586 586 586
Rörelseresultat (EBIT) 37 465 2 642 2 924 3 289 3 392 3 028 2 719 2 856 1 161 2 224
Resultat efter finansnetto 35 472 -291 -105 632 683 -373 111 573 -293 822
Årets resultat 38 386 2 125 100 593 656 794 261 620 -112 865
Balansräkningar (tkr)
2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12 2004-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 120 624 116 142 118 481 120 782 121 958 123 839 114 945 110 889 106 098 91 249
Omsättningstillgångar 9 553 11 363 9 714 7 403 6 367 4 109 10 828 1 978 2 367 3 702
Tillgångar 130 176 127 506 128 196 128 185 128 326 127 948 125 773 112 867 108 466 94 951
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 43 491 5 411 3 286 3 465 2 871 2 216 1 522 1 367 812 975
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 33 323 39 176 42 177 42 990 43 812 44 615 46 369 47 197 48 010 48 882
Långfristiga skulder 48 760 77 600 77 602 78 584 78 585 78 484 74 362 62 358 55 283 42 996
Kortfristiga skulder 4 603 5 319 5 131 3 147 3 058 2 634 3 520 1 945 4 360 2 099
Skulder och eget kapital 130 176 127 506 128 196 128 185 128 326 127 948 125 773 112 867 108 466 94 951
Löner & utdelning (tkr)
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
2005-12
2004-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 291 396 216 214 192 195 246
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 1 203 545 432 174 168 144 162 120 184 75
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 476 257 266 250 238 170 161 129 146 100
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 45 762 11 436 11 198 10 542 10 246 9 554 9 089 9 134 7 160 6 994
Nyckeltal
Antal anställda 3 2 3 2 2 2 2 2 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 3 080 5 351 3 518 4 951 4 826 4 483 4 252 4 274 6 574 6 408
Personalkostnader per anställd (tkr) 560 401 233 358 401 265 269 221 525 421
Rörelseresultat, EBITDA 39 435 4 981 5 257 5 573 5 688 5 117 4 708 4 624 2 592 3 328
Nettoomsättningförändring -13,66% 1,40% 6,60% 2,59% 7,64% 5,45% -0,53% 30,03% 2,59% -%
Du Pont-modellen 28,88% 2,13% 2,35% 2,57% 2,65% 2,46% 2,23% 2,53% 1,07% 2,34%
Vinstmarginal 406,86% 25,39% 28,50% 33,33% 35,24% 35,05% 33,06% 33,47% 17,72% 34,72%
Bruttovinstmarginal 39,23% 36,77% 37,70% 40,93% 44,04% 39,95% 37,36% 38,20% 23,81% 37,09%
Rörelsekapital/omsättning 53,57% 56,48% 43,42% 42,99% 34,29% 16,45% 85,95% 0,39% -30,32% 25,02%
Soliditet 33,41% 4,24% 2,56% 2,70% 2,24% 1,73% 1,21% 1,21% 0,75% 1,03%
Kassalikviditet 207,54% 213,63% 189,32% 235,24% 208,21% 156,00% 307,61% 101,70% 54,29% 176,37%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -25 -37 -44 -4 -30 -29 -19 -31 -14 -18
Resultat efter finansnetto -25 3 963 56 246 -30 291 -19 15 86 132
Årets resultat -25 4 037 63 250 55 291 -19 15 86 132
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 150 2 150 150 150 100 100 100 100 100 100
Omsättningstillgångar 4 150 4 175 668 605 405 628 337 356 350 190
Tillgångar 6 300 6 325 818 755 505 728 437 456 450 290
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 205 4 230 193 435 185 408 117 135 220 284
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 620 620 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 475 1 475 625 320 320 320 320 320 230 6
Skulder och eget kapital 6 300 6 325 818 755 505 728 437 456 450 290
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 0 -
Löner till övriga anställda 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 0 -
Sociala kostnader 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 305 0 278 0 0 100 150
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 - 0 0 0 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - 0 0 0 0
Rörelseresultat, EBITDA -25 -37 -44 -4 -30 -29 -19 -31 -14 -18
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 66,75% 66,88% 23,59% 57,62% 36,63% 56,04% 26,77% 29,61% 48,89% 97,93%
Kassalikviditet 281,36% 283,05% 106,88% 189,06% 126,56% 196,25% 105,31% 111,25% 152,17% 3 166,67%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...