Visa allt om Carma AIR Aktiebolag
Visa allt om Carma AIR Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 66 81 105 128 106 79 49 83 83 107
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -16 -29 12 11 23 15 -3 -26 -28 10
Resultat efter finansnetto -16 -29 12 11 23 15 -3 -26 -28 10
Årets resultat -16 -29 7 5 18 16 -3 -26 -28 7
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 3 4 5 8 11 16
Omsättningstillgångar 61 78 128 111 89 68 56 55 77 96
Tillgångar 61 78 128 111 92 72 62 63 88 112
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 51 68 96 89 85 67 51 54 79 107
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 10 12 32 22 8 6 11 10 9 5
Skulder och eget kapital 61 78 128 111 92 72 62 63 88 112
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 66 81 105 128 106 79 49 83 83 107
Nyckeltal
Antal anställda 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 81 - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - 30 - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -16 -29 12 14 24 17 -1 -23 -23 17
Nettoomsättningförändring -18,52% -22,86% -17,97% 20,75% 34,18% 61,22% -40,96% 0,00% -22,43% -%
Du Pont-modellen -26,23% -37,18% 9,38% 9,91% 25,00% 20,83% -4,84% -41,27% -31,82% 8,93%
Vinstmarginal -24,24% -35,80% 11,43% 8,59% 21,70% 18,99% -6,12% -31,33% -33,73% 9,35%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 77,27% 81,48% 91,43% 69,53% 76,42% 78,48% 91,84% 54,22% 81,93% 85,05%
Soliditet 83,61% 87,18% 75,00% 80,18% 92,39% 93,06% 82,26% 85,71% 89,77% 95,54%
Kassalikviditet 610,00% 650,00% 400,00% 504,55% 1 112,50% 1 133,33% 509,09% 550,00% 855,56% 1 920,00%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...