Visa allt om Carma AIR Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04 2006-04
Nettoomsättning 81 105 128 106 79 49 83 83 107 93
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -29 12 11 23 15 -3 -26 -28 10 -32
Resultat efter finansnetto -29 12 11 23 15 -3 -26 -28 10 -32
Årets resultat -29 7 5 18 16 -3 -26 -28 7 -9
Balansräkningar (tkr)
2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04 2006-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 3 4 5 8 11 16 23
Omsättningstillgångar 78 128 111 89 68 56 55 77 96 83
Tillgångar 78 128 111 92 72 62 63 88 112 106
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 68 96 89 85 67 51 54 79 107 100
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 12 32 22 8 6 11 10 9 5 7
Skulder och eget kapital 78 128 111 92 72 62 63 88 112 106
Löner & utdelning (tkr)
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
2006-04
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 81 105 128 106 79 49 83 83 107 93
Nyckeltal
Antal anställda 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 81 - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 30 - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -29 12 14 24 17 -1 -23 -23 17 -22
Nettoomsättningförändring -22,86% -17,97% 20,75% 34,18% 61,22% -40,96% 0,00% -22,43% 15,05% -%
Du Pont-modellen -37,18% 9,38% 9,91% 25,00% 20,83% -4,84% -41,27% -31,82% 8,93% -30,19%
Vinstmarginal -35,80% 11,43% 8,59% 21,70% 18,99% -6,12% -31,33% -33,73% 9,35% -34,41%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 81,48% 91,43% 69,53% 76,42% 78,48% 91,84% 54,22% 81,93% 85,05% 81,72%
Soliditet 87,18% 75,00% 80,18% 92,39% 93,06% 82,26% 85,71% 89,77% 95,54% 94,34%
Kassalikviditet 650,00% 400,00% 504,55% 1 112,50% 1 133,33% 509,09% 550,00% 855,56% 1 920,00% 1 185,71%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...