Visa allt om B & K Magazine Holding Aktiebolag
Visa allt om B & K Magazine Holding Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -202 -79 -53 -526 -428 -438 -555 -96 -156 -13
Resultat efter finansnetto 169 -295 2 822 3 154 -1 233 -100 6 285 -340 8 062 -13
Årets resultat 169 -295 2 822 3 338 -1 233 -100 6 285 -383 7 989 -13
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 16 514 16 091 15 327 1 734 175 175 175 175 50 3 856
Omsättningstillgångar 4 166 4 258 5 476 16 655 15 197 17 028 17 880 12 187 11 529 0
Tillgångar 20 680 20 349 20 803 18 389 15 372 17 203 18 055 12 362 11 579 3 856
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 20 650 20 318 20 772 18 269 15 319 17 152 17 972 11 986 11 506 3 517
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 280
Kortfristiga skulder 30 31 31 120 53 51 83 375 73 59
Skulder och eget kapital 20 680 20 349 20 803 18 389 15 372 17 203 18 055 12 362 11 579 3 856
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 - 258 276 375 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 288 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 90 81 87 118 0 0 0
Utdelning till aktieägare 160 156 159 320 388 600 720 300 200 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - 378 339 362 493 - - -
Rörelseresultat, EBITDA -202 -79 -53 -526 -428 -438 -555 -96 -156 -13
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 99,85% 99,85% 99,85% 99,35% 99,66% 99,70% 99,54% 96,96% 99,37% 91,21%
Kassalikviditet 13 886,67% 13 735,48% 17 664,52% 13 879,17% 28 673,58% 33 388,24% 21 542,17% 3 249,87% 15 793,15% 0,00%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2006 är 6 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...