Visa allt om Breson i Tuna Förvaltning Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 400 400 400 400 400 421 442 442 292 292
Övrig omsättning - 315 - - 2 581 140 - - 85
Rörelseresultat (EBIT) -366 232 30 5 85 717 225 29 -132 -88
Resultat efter finansnetto 1 635 2 331 2 027 840 89 722 226 44 -104 526
Årets resultat 2 044 2 117 2 091 954 111 955 646 7 0 106
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 908 3 397 4 725 4 238 4 648 3 157 2 703 3 094 3 257 3 499
Omsättningstillgångar 698 1 903 3 188 1 728 1 360 3 189 2 130 1 467 1 245 1 204
Tillgångar 5 606 5 300 7 913 5 965 6 008 6 346 4 833 4 561 4 503 4 703
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 325 3 281 6 494 4 404 4 250 4 139 3 184 3 539 3 531 3 552
Obeskattade reserver 1 145 1 568 1 393 1 487 1 663 1 733 1 323 976 946 1 056
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 135 450 25 75 95 474 326 47 25 96
Skulder och eget kapital 5 606 5 300 7 913 5 965 6 008 6 346 4 833 4 561 4 503 4 703
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 800 0 0 1 000 0 20
Omsättning 400 715 400 400 402 1 002 582 442 292 377
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 243 577 233 295 288 891 418 320 160 248
Nettoomsättningförändring 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -4,99% -4,75% 0,00% 51,37% 0,00% -%
Du Pont-modellen 29,17% 43,98% 25,64% 14,10% 1,51% 11,38% 4,68% 0,96% -2,31% 11,21%
Vinstmarginal 408,75% 582,75% 507,25% 210,25% 22,75% 171,50% 51,13% 9,95% -35,62% 180,48%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -109,25% 363,25% 790,75% 413,25% 316,25% 644,89% 408,14% 321,27% 417,81% 379,45%
Soliditet 75,24% 84,98% 95,80% 92,20% 91,14% 85,35% 86,06% 93,00% 93,54% 91,69%
Kassalikviditet 61,50% 422,89% 12 752,00% 2 304,00% 1 431,58% 672,78% 653,37% 3 121,28% 4 980,00% 1 254,17%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...