Visa allt om Hamatic AB
Visa allt om Hamatic AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 5 193 4 658 5 452 5 200 6 858 7 072 7 493 8 015 7 084 8 358
Övrig omsättning - 9 - 147 - - - 335 3 4
Rörelseresultat (EBIT) -55 111 -154 85 442 -84 264 430 64 293
Resultat efter finansnetto 80 107 -689 78 504 -110 226 -652 211 519
Årets resultat 83 101 -541 115 329 1 343 -981 280 468
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 998 3 957 4 093 4 698 5 354 5 534 5 941 6 466 6 279 7 056
Omsättningstillgångar 2 840 2 698 2 679 2 929 2 720 2 418 2 040 1 778 1 401 2 534
Tillgångar 6 839 6 655 6 772 7 627 8 073 7 952 7 981 8 245 7 680 9 589
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 791 5 709 5 608 6 149 6 034 5 705 5 704 5 361 6 342 6 017
Obeskattade reserver 90 95 169 318 397 341 452 692 375 621
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 280 504 727 951 0 184
Kortfristiga skulder 957 852 995 1 160 1 362 1 402 1 098 1 241 963 2 768
Skulder och eget kapital 6 839 6 655 6 772 7 627 8 073 7 952 7 981 8 245 7 680 9 589
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 1 133 1 020 1 020 1 006 989 1 011 916
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 217 1 244 1 867 684 664 719 676 673 726 985
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 441 422 624 720 650 643 669 692 705 862
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 5 193 4 667 5 452 5 347 6 858 7 072 7 493 8 350 7 087 8 362
Nyckeltal
Antal anställda 4 4 6 6 6 6 6 6 6 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 298 1 165 909 867 1 143 1 179 1 249 1 336 1 181 1 393
Personalkostnader per anställd (tkr) 415 416 427 423 399 409 399 399 413 466
Rörelseresultat, EBITDA 50 122 -19 213 814 329 789 722 410 844
Nettoomsättningförändring 11,49% -14,56% 4,85% -24,18% -3,03% -5,62% -6,51% 13,14% -15,24% -%
Du Pont-modellen 16,14% 1,73% -1,34% 1,25% 6,49% -0,98% 3,45% 5,23% 3,80% 6,26%
Vinstmarginal 21,26% 2,47% -1,67% 1,83% 7,64% -1,10% 3,67% 5,38% 4,12% 7,18%
Bruttovinstmarginal 46,81% 60,00% 65,70% 64,92% 74,22% 72,31% 68,70% 61,19% 74,11% 73,39%
Rörelsekapital/omsättning 36,26% 39,63% 30,89% 34,02% 19,80% 14,37% 12,57% 6,70% 6,18% -2,80%
Soliditet 85,70% 86,90% 84,76% 83,69% 78,37% 74,90% 75,64% 71,06% 86,09% 67,41%
Kassalikviditet 208,15% 195,42% 187,94% 171,21% 136,78% 114,76% 128,78% 80,34% 84,42% 77,31%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...