Visa allt om Ringaby Revision AB
Visa allt om Ringaby Revision AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 1 509 1 214 1 351 1 170 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - 49 49 34 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 445 70 320 278 0 0 0 0 1 0
Resultat efter finansnetto 444 70 320 277 175 167 165 165 141 141
Årets resultat 345 53 247 215 175 167 165 165 141 141
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 8 12 16 168 168 168 168 168 168
Omsättningstillgångar 686 421 720 566 177 169 167 167 142 118
Tillgångar 690 429 732 582 345 337 335 335 310 286
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 467 272 449 403 317 309 307 307 283 283
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 223 157 282 180 28 28 28 28 28 4
Skulder och eget kapital 690 429 732 582 345 337 335 335 310 286
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 - - 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 420 420 349 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - -
Sociala kostnader - 205 187 150 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 306 150 230 200 150 167 165 165 140 141
Omsättning 1 509 1 263 1 400 1 204 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 509 1 214 1 351 1 170 - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 640 665 641 527 - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 449 74 324 282 0 0 0 0 1 0
Nettoomsättningförändring 24,30% -10,14% 15,47% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen 64,49% 16,32% 43,85% 47,77% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal 29,49% 5,77% 23,76% 23,76% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning 30,68% 21,75% 32,42% 32,99% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 67,68% 63,40% 61,34% 69,24% 91,88% 91,69% 91,64% 91,64% 91,29% 98,95%
Kassalikviditet 307,62% 268,15% 255,32% 314,44% 632,14% 603,57% 596,43% 596,43% 507,14% 2 950,00%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...