Visa allt om Ringaby Revision AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 214 1 351 1 170 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning 49 49 34 - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 70 320 278 0 0 0 0 1 0 0
Resultat efter finansnetto 70 320 277 175 167 165 165 141 141 143
Årets resultat 53 247 215 175 167 165 165 141 141 143
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 8 12 16 168 168 168 168 168 168 168
Omsättningstillgångar 421 720 566 177 169 167 167 142 118 120
Tillgångar 429 732 582 345 337 335 335 310 286 288
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 272 449 403 317 309 307 307 283 283 285
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 157 282 180 28 28 28 28 28 4 4
Skulder och eget kapital 429 732 582 345 337 335 335 310 286 288
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 420 420 349 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 205 187 150 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 150 230 200 150 167 165 165 140 141 143
Omsättning 1 263 1 400 1 204 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 214 1 351 1 170 - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 665 641 527 - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 74 324 282 0 0 0 0 1 0 0
Nettoomsättningförändring -10,14% 15,47% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen 16,32% 43,85% 47,77% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal 5,77% 23,76% 23,76% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning 21,75% 32,42% 32,99% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 63,40% 61,34% 69,24% 91,88% 91,69% 91,64% 91,64% 91,29% 98,95% 98,96%
Kassalikviditet 268,15% 255,32% 314,44% 632,14% 603,57% 596,43% 596,43% 507,14% 2 950,00% 3 000,00%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...