Visa allt om Jeansbutiken i Tranås Aktiebolag
Visa allt om Jeansbutiken i Tranås Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 3 755 3 661 3 610 3 979 4 221 4 187 4 406 4 548 5 112 5 145
Övrig omsättning 48 - 200 - - - - - 46 -
Rörelseresultat (EBIT) 96 71 175 66 107 49 70 -218 -55 -311
Resultat efter finansnetto 54 7 112 -36 43 -42 26 -264 1 446
Årets resultat 54 7 112 -36 43 -42 26 -264 1 446
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 36 4 7 14 25 74 105 274 357
Omsättningstillgångar 1 185 1 213 1 198 1 208 1 278 1 175 1 098 1 035 1 006 992
Tillgångar 1 185 1 249 1 201 1 215 1 292 1 200 1 172 1 139 1 280 1 349
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 319 264 258 145 181 139 180 155 448 647
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 367 448 365 494 150 210 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 499 537 579 575 961 851 991 985 831 701
Skulder och eget kapital 1 185 1 249 1 201 1 215 1 292 1 200 1 172 1 139 1 280 1 349
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 309 308 319 301 356
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 582 591 535 556 652 397 410 440 455 462
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 267 242 232 237 244 262 261 301 300 296
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 30 200
Omsättning 3 803 3 661 3 810 3 979 4 221 4 187 4 406 4 548 5 158 5 145
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 878 1 831 1 805 1 990 2 111 1 396 1 469 1 516 1 704 1 715
Personalkostnader per anställd (tkr) 433 420 388 401 449 323 330 359 360 376
Rörelseresultat, EBITDA 96 75 178 73 118 65 89 -187 -24 -277
Nettoomsättningförändring 2,57% 1,41% -9,27% -5,73% 0,81% -4,97% -3,12% -11,03% -0,64% -%
Du Pont-modellen 8,10% 5,68% 14,57% 5,43% 8,28% 4,08% 6,48% -16,77% 4,61% 36,17%
Vinstmarginal 2,56% 1,94% 4,85% 1,66% 2,53% 1,17% 1,72% -4,20% 1,15% 9,48%
Bruttovinstmarginal 48,34% 47,97% 44,82% 45,69% 47,88% 46,48% 47,80% 43,21% 42,33% 39,57%
Rörelsekapital/omsättning 18,27% 18,46% 17,15% 15,91% 7,51% 7,74% 2,43% 1,10% 3,42% 5,66%
Soliditet 26,92% 21,14% 21,48% 11,93% 14,01% 11,58% 15,36% 13,61% 35,00% 47,96%
Kassalikviditet 19,24% 8,75% 9,84% 10,78% 5,52% 9,40% 8,17% 9,24% 26,59% 25,25%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...