Visa allt om Rådis Aktiebolag
Visa allt om Rådis Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 263 401 199 345 198 170 132 116 170 186
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 -5 -1 22 30 18 23 -6 -56 14
Resultat efter finansnetto 1 0 0 24 32 19 23 -5 -53 16
Årets resultat 1 0 0 24 32 19 23 -5 -53 16
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 14 10 0 0 3 6 9 12 0 0
Omsättningstillgångar 244 242 216 241 188 166 133 99 179 248
Tillgångar 258 252 216 241 189 171 142 111 179 248
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 166 166 166 165 140 109 91 65 70 124
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 92 86 51 76 48 62 51 45 108 125
Skulder och eget kapital 258 252 216 241 189 171 142 111 179 248
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 131 211 105 185 80 57 24 38 88 61
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - -
Sociala kostnader 41 66 33 52 24 18 8 12 27 18
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 263 401 199 345 198 170 132 116 170 186
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 263 401 199 345 198 170 132 116 170 186
Personalkostnader per anställd (tkr) 173 279 140 240 111 83 39 53 122 85
Rörelseresultat, EBITDA 5 -2 -1 25 33 21 26 -3 -56 20
Nettoomsättningförändring -34,41% 101,51% -42,32% 74,24% 16,47% 28,79% 13,79% -31,76% -8,60% -%
Du Pont-modellen 0,39% 0,00% 0,46% 9,96% 16,93% 10,53% 16,20% -3,60% -29,61% 6,05%
Vinstmarginal 0,38% 0,00% 0,50% 6,96% 16,16% 10,59% 17,42% -3,45% -31,18% 8,06%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 57,79% 38,90% 82,91% 47,83% 70,71% 61,18% 62,12% 46,55% 41,76% 66,13%
Soliditet 64,34% 65,87% 76,85% 68,46% 74,07% 63,74% 64,08% 58,56% 39,11% 50,00%
Kassalikviditet 265,22% 281,40% 423,53% 317,11% 391,67% 267,74% 260,78% 220,00% 165,74% 198,40%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...