Visa allt om Rederi AB Doggen
Visa allt om Rederi AB Doggen

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 013
Övrig omsättning - - - - - - - - 2 675 -
Rörelseresultat (EBIT) -31 -28 -28 -21 -28 -40 -29 -66 2 244 1 057
Resultat efter finansnetto 383 244 318 260 211 102 489 -143 2 810 1 928
Årets resultat 299 181 133 144 156 75 2 320 -15 1 492 2 630
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 058 4 174 5 172 5 178 4 658 4 670 4 670 0 25 25
Omsättningstillgångar 12 320 9 819 8 583 8 254 8 475 8 174 8 610 13 157 13 933 11 882
Tillgångar 14 379 13 993 13 754 13 432 13 133 12 844 13 280 13 157 13 958 11 907
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 9 934 9 635 9 454 9 321 9 177 9 021 9 073 6 873 6 978 5 725
Obeskattade reserver 144 144 144 65 0 0 0 2 502 2 813 2 137
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 4 226 4 143 4 029 3 934 3 838 3 710 3 478 3 360 3 150 3 057
Kortfristiga skulder 75 71 127 112 118 112 729 422 1 017 987
Skulder och eget kapital 14 379 13 993 13 754 13 432 13 133 12 844 13 280 13 157 13 958 11 907
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 127 120 90 240
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 2 675 3 013
Nyckeltal
Antal anställda 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -31 -28 -28 -21 -28 -40 -29 -66 2 244 1 202
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -100,00% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% 17,96%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% 70,99%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% 361,60%
Soliditet 69,87% 69,66% 69,55% 69,75% 69,88% 70,24% 68,32% 65,93% 64,50% 61,00%
Kassalikviditet 16 426,67% 13 829,58% 6 758,27% 7 369,64% 7 182,20% 7 298,21% 1 181,07% 3 117,77% 1 370,01% 1 203,85%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...