Visa allt om Tempter AB
Visa allt om Tempter AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 0 0 0 0 121 0 0 0 40 3 771
Övrig omsättning - - - - - - - 105 - -
Rörelseresultat (EBIT) -1 -1 -4 -4 42 -4 -5 95 -14 427
Resultat efter finansnetto 15 0 11 -8 43 -3 -4 106 -11 425
Årets resultat 12 0 10 1 24 -3 5 141 -2 232
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4
Omsättningstillgångar 164 148 148 146 160 115 188 366 461 704
Tillgångar 164 148 148 146 160 115 188 366 464 708
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 157 145 145 135 135 111 178 298 247 348
Obeskattade reserver 0 0 0 0 10 0 0 10 101 111
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 8 4 3 12 16 5 10 58 116 249
Skulder och eget kapital 164 148 148 146 160 115 188 366 464 708
Löner & utdelning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04
2012-04
2011-04 2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 - 0 0 81 20 619
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 50 0 0 0 0 375
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 16 0 0 25 6 310
Utdelning till aktieägare 30 0 0 0 0 0 64 125 90 100
Omsättning 0 0 0 0 121 0 0 105 40 3 771
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 1 - 0 0 1 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - 121 - - - 40 754
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - 66 - - - 27 270
Rörelseresultat, EBITDA -1 -1 -4 -4 42 -4 -5 97 -12 429
Nettoomsättningförändring -% -% -% -100,00% -% -% -% -100,00% -98,94% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% 26,88% -% -% -% -2,37% 60,45%
Vinstmarginal -% -% -% -% 35,54% -% -% -% -27,50% 11,35%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% 100,00% -% -% -% 82,50% 48,82%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% 119,01% -% -% -% 862,50% 12,07%
Soliditet 95,73% 97,97% 97,97% 92,47% 88,98% 96,52% 94,68% 83,39% 68,91% 60,44%
Kassalikviditet 2 050,00% 3 700,00% 4 933,33% 1 216,67% 1 000,00% 2 300,00% 1 880,00% 631,03% 397,41% 282,73%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...