Visa allt om En Tum Fyra AB
Visa allt om En Tum Fyra AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 5 174 3 331 2 708 1 040 1 144 727 156 9 162 891
Övrig omsättning 1 - 28 - - - - 3 72 -
Rörelseresultat (EBIT) 365 214 111 4 242 55 -37 -61 -36 -36
Resultat efter finansnetto 364 214 108 3 241 55 -38 -60 -34 -36
Årets resultat 281 163 85 2 205 55 -38 -60 -34 -36
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 71 60 0 0 0 0 0 0 23 31
Omsättningstillgångar 1 247 852 455 448 358 198 95 120 164 392
Tillgångar 1 318 912 455 448 358 198 95 120 187 423
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 619 338 175 90 307 122 67 105 164 199
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 699 573 281 358 51 76 28 15 22 225
Skulder och eget kapital 1 318 912 455 448 358 198 95 120 187 423
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 0 - 0 0 42 102
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 887 1 184 917 373 0 - 0 0 36 59
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 510 348 282 112 0 - 0 0 22 135
Utdelning till aktieägare 200 0 0 0 220 20 0 0 0 0
Omsättning 5 175 3 331 2 736 1 040 1 144 727 156 12 234 891
Nyckeltal
Antal anställda 6 5 4 2 - - 0 0 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 862 666 677 520 - - - - 162 891
Personalkostnader per anställd (tkr) 429 328 313 247 - - - - 89 295
Rörelseresultat, EBITDA 385 229 111 4 242 55 -37 -61 -23 -13
Nettoomsättningförändring 55,33% 23,01% 160,38% -9,09% 57,36% 366,03% 1 633,33% -94,44% -81,82% -%
Du Pont-modellen 27,69% 23,46% 24,40% 0,89% 67,60% 27,78% -38,95% -49,17% -17,65% -8,27%
Vinstmarginal 7,05% 6,42% 4,10% 0,38% 21,15% 7,57% -23,72% -655,56% -20,37% -3,93%
Bruttovinstmarginal 69,79% 70,82% 67,80% 78,27% 63,64% 43,74% 43,59% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 10,59% 8,38% 6,43% 8,65% 26,84% 16,78% 42,95% 1 166,67% 87,65% 18,74%
Soliditet 46,97% 37,06% 38,46% 20,09% 85,75% 61,62% 70,53% 87,50% 87,70% 47,04%
Kassalikviditet 167,38% 130,72% 132,74% 116,20% 701,96% 223,68% 339,29% 800,00% 745,45% 174,22%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...