Visa allt om Teknosell International Aktiebolag
Visa allt om Teknosell International Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - 3 - 1 -
Rörelseresultat (EBIT) 0 0 0 -61 0 0 3 -11 1 -1
Resultat efter finansnetto 0 0 0 -61 0 0 3 -11 2 -1
Årets resultat 0 0 0 -61 0 22 3 -11 1 -1
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 120 120 120 120 125 243 243 243 232 413
Omsättningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 23 25
Tillgångar 120 120 120 120 125 243 243 243 255 438
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 120 120 120 121 121 239 217 216 227 405
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 27 27 27 27
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 0 0 0 0 5 5 0 1 1 7
Skulder och eget kapital 120 120 120 120 125 243 243 243 255 438
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 0 0 0 0 - 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 0 - 0 0 0 0 0 0 - 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 0 - 0 0 0 0 0 0 - 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 118 0 0 0 179
Omsättning 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 - 0 - - 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 0 0 0 -61 0 0 3 -11 1 -1
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 100,00% 100,00% 100,00% 100,83% 96,80% 98,35% 97,49% 96,89% 96,64% 96,90%
Kassalikviditet -% -% -% -% 0,00% 0,00% -% 0,00% 2 300,00% 357,14%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...