Visa allt om Eventura i Gävle Aktiebolag
Visa allt om Eventura i Gävle Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 2 447 2 214 2 289 2 543 2 769 2 250 2 210 2 450 2 731 2 218
Övrig omsättning 4 1 590 67 27 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 74 220 46 417 550 15 63 316 285 23
Resultat efter finansnetto 74 222 53 434 540 2 58 331 277 11
Årets resultat 79 180 102 267 295 63 113 207 283 104
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 638 1 677 1 716 1 760 1 804 1 849 1 803 1 814 1 846 1 997
Omsättningstillgångar 1 321 1 399 1 323 1 459 1 293 937 987 1 173 980 746
Tillgångar 2 959 3 076 3 038 3 219 3 097 2 786 2 790 2 987 2 826 2 743
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 230 2 300 2 273 2 321 2 196 2 028 1 965 2 050 1 932 1 738
Obeskattade reserver 478 506 518 598 529 392 479 580 542 665
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 252 269 247 300 372 366 346 357 352 340
Skulder och eget kapital 2 959 3 076 3 038 3 219 3 097 2 786 2 790 2 987 2 826 2 743
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 605 668 726 726 720 690
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 179 1 024 1 106 1 068 337 306 259 204 199 186
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 371 254 271 268 270 354 369 359 476 349
Utdelning till aktieägare 525 150 153 150 142 127 0 198 89 89
Omsättning 2 451 2 215 2 879 2 610 2 796 2 250 2 210 2 450 2 731 2 218
Nyckeltal
Antal anställda 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 489 554 572 509 692 563 553 613 683 555
Personalkostnader per anställd (tkr) 311 322 346 269 303 332 339 322 349 306
Rörelseresultat, EBITDA 113 259 90 461 596 58 100 349 436 214
Nettoomsättningförändring 10,52% -3,28% -9,99% -8,16% 23,07% 1,81% -9,80% -10,29% 23,13% -%
Du Pont-modellen 2,53% 7,25% 1,74% 13,48% 17,79% 0,54% 2,37% 11,32% 10,12% 0,87%
Vinstmarginal 3,06% 10,07% 2,32% 17,07% 19,90% 0,67% 2,99% 13,80% 10,47% 1,08%
Bruttovinstmarginal 86,23% 86,72% 86,06% 85,49% 86,17% 86,13% 86,29% 83,84% 83,78% 80,75%
Rörelsekapital/omsättning 43,69% 51,04% 47,01% 45,58% 33,26% 25,38% 29,00% 33,31% 23,00% 18,30%
Soliditet 87,96% 87,60% 88,12% 85,79% 83,50% 83,16% 83,08% 82,61% 82,17% 80,82%
Kassalikviditet 524,21% 520,07% 535,63% 486,33% 347,58% 256,01% 285,26% 328,57% 278,41% 219,41%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...