Visa allt om Edition Eriksson AB
Visa allt om Edition Eriksson AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 13 12 106 688 692 935 1 012 1 386 142 118
Övrig omsättning - - - - 60 20 75 - - -
Rörelseresultat (EBIT) -40 -92 -41 26 12 46 -94 493 25 -74
Resultat efter finansnetto -40 -92 -41 11 5 41 -97 488 25 -74
Årets resultat -40 -92 -41 7 3 30 4 311 25 -74
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 168 5 21 31 269 348 184 175 40 44
Omsättningstillgångar 27 12 115 198 113 210 515 544 65 29
Tillgångar 195 18 137 229 381 558 699 720 105 72
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 134 10 102 143 136 133 283 279 53 -57
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 104 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 68 97 28 123 41 105
Kortfristiga skulder 60 8 34 86 177 328 388 214 12 25
Skulder och eget kapital 195 18 137 229 381 558 699 720 105 72
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - 0 10 81 8 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - 0
Löner till övriga anställda 0 - 0 0 0 6 55 7 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - 0
Sociala kostnader 0 - 0 4 12 16 28 9 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 180 0 0 0
Omsättning 13 12 106 688 752 955 1 087 1 386 142 118
Nyckeltal
Antal anställda 0 - 0 1 1 1 1 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - 688 692 935 1 012 - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - 20 118 45 101 - - -
Rörelseresultat, EBITDA -38 -76 -22 74 92 128 -49 537 35 -69
Nettoomsättningförändring 8,33% -88,68% -84,59% -0,58% -25,99% -7,61% -26,98% 876,06% 20,34% -%
Du Pont-modellen -20,51% -511,11% -29,93% 11,35% 3,15% 8,24% -13,45% 68,61% 23,81% -102,78%
Vinstmarginal -307,69% -766,67% -38,68% 3,78% 1,73% 4,92% -9,29% 35,64% 17,61% -62,71%
Bruttovinstmarginal 38,46% 100,00% 92,45% 49,42% 46,24% 48,77% 19,96% 67,89% 97,89% 9,32%
Rörelsekapital/omsättning -253,85% 33,33% 76,42% 16,28% -9,25% -12,62% 12,55% 23,81% 37,32% 3,39%
Soliditet 68,72% 55,56% 74,45% 62,45% 35,70% 23,84% 40,49% 49,15% 50,48% -79,17%
Kassalikviditet 45,00% 150,00% 338,24% 230,23% 63,84% 64,02% 132,73% 254,21% 366,67% 24,00%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...