Visa allt om Profog Aktiebolag
Visa allt om Profog Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 74 0 0 87 640 569 350 390 634 501
Övrig omsättning - - - - - 32 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 61 -9 -33 -85 67 21 11 -56 -1 11
Resultat efter finansnetto 59 -13 -34 -86 66 19 7 -58 -2 9
Årets resultat 59 -13 -34 -86 64 19 7 -58 -2 9
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 6 11 17 22 2 11 30 47 61 43
Omsättningstillgångar 52 4 7 88 279 218 140 145 166 198
Tillgångar 57 15 24 110 281 229 170 191 227 241
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 32 -27 -15 20 140 76 57 50 81 84
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 11 0 0 5
Kortfristiga skulder 25 42 38 90 141 153 102 141 145 152
Skulder och eget kapital 57 15 24 110 281 229 170 191 227 241
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12 2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 168 124 62 97 163 94
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 0 0 - 25 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 0 0 - 8 53 39 19 31 39 25
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 74 0 0 87 640 601 350 390 634 501
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 - 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - 87 640 569 350 390 634 501
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - 32 223 163 85 132 202 126
Rörelseresultat, EBITDA 67 -3 -27 -78 77 36 28 -34 22 35
Nettoomsättningförändring -% -% -100,00% -86,41% 12,48% 62,57% -10,26% -38,49% 26,55% -%
Du Pont-modellen 107,02% -% -% -77,27% 23,84% 9,61% 6,47% -29,32% -0,44% 4,56%
Vinstmarginal 82,43% -% -% -97,70% 10,47% 3,87% 3,14% -14,36% -0,16% 2,20%
Bruttovinstmarginal 95,95% -% -% 65,52% 86,88% 71,70% 82,57% 84,10% 87,54% 78,64%
Rörelsekapital/omsättning 36,49% -% -% -2,30% 21,56% 11,42% 10,86% 1,03% 3,31% 9,18%
Soliditet 56,14% -180,00% -62,50% 18,18% 49,82% 33,19% 33,53% 26,18% 35,68% 34,85%
Kassalikviditet 208,00% 9,52% 18,42% 97,78% 197,87% 142,48% 137,25% 102,84% 114,48% 130,26%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...