Visa allt om Gaius Aktiebolag
Visa allt om Gaius Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 195 270 242 3 083 253 314 328 298 193 329
Övrig omsättning - - - - - - - 4 1 -
Rörelseresultat (EBIT) 34 48 -25 875 -51 7 51 48 43 118
Resultat efter finansnetto 34 100 -25 901 -75 11 54 66 42 119
Årets resultat 27 85 -25 676 -75 8 43 47 30 86
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 22 33 21 28 0 3 6 9 16 12
Omsättningstillgångar 256 264 568 2 574 433 592 493 481 487 580
Tillgångar 277 298 589 2 602 433 595 499 491 503 592
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 151 244 159 984 308 383 375 332 285 256
Obeskattade reserver 0 0 4 4 0 0 0 5 5 5
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 127 54 427 1 615 124 212 124 154 213 331
Skulder och eget kapital 277 298 589 2 602 433 595 499 491 503 592
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 30 120 0 800 0 0 0 0 0 0
Omsättning 195 270 242 3 083 253 314 328 302 194 329
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 - 0 0 0 0 - 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 46 60 -18 882 -48 10 54 55 54 128
Nettoomsättningförändring -27,78% 11,57% -92,15% 1 118,58% -19,43% -4,27% 10,07% 54,40% -41,34% -%
Du Pont-modellen 12,27% 35,57% -4,24% 34,63% -11,78% 1,85% 10,82% 14,26% 8,55% 20,27%
Vinstmarginal 17,44% 39,26% -10,33% 29,22% -20,16% 3,50% 16,46% 23,49% 22,28% 36,47%
Bruttovinstmarginal 52,31% 47,78% 96,69% 33,21% 54,55% 25,48% 42,38% 48,66% 71,50% 55,02%
Rörelsekapital/omsättning 66,15% 77,78% 58,26% 31,11% 122,13% 121,02% 112,50% 109,73% 141,97% 75,68%
Soliditet 54,51% 81,88% 27,52% 37,93% 71,13% 64,37% 75,15% 68,35% 57,38% 43,85%
Kassalikviditet 201,57% 488,89% 133,02% 159,38% 349,19% 279,25% 397,58% 312,34% 228,64% 175,23%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...