Visa allt om Radio & TV Specialisten Swartling Aktiebolag
Visa allt om Radio & TV Specialisten Swartling Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 007 1 046 1 199 1 303 903 1 189 1 679 2 482 3 002 3 713
Övrig omsättning - - 22 - - 174 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -25 -36 25 45 -81 -77 -109 -280 -279 10
Resultat efter finansnetto -45 -54 8 23 -102 -54 -132 -285 -300 -1
Årets resultat -45 -54 8 23 -102 -54 -132 -285 -169 22
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 20 20 20 30 34 39 20 25 11 16
Omsättningstillgångar 544 601 611 565 614 587 910 1 125 1 505 1 534
Tillgångar 564 621 631 595 648 626 930 1 150 1 516 1 550
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 85 130 184 177 153 175 109 243 528 696
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 131
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 479 491 447 418 495 451 821 907 988 723
Skulder och eget kapital 564 621 631 595 648 626 930 1 150 1 516 1 550
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 10 45 235 264 265
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader - 0 0 0 1 30 49 128 129 124
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Omsättning 1 007 1 046 1 221 1 303 903 1 363 1 679 2 482 3 002 3 713
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 007 1 046 1 199 1 303 903 1 189 1 679 2 482 3 002 3 713
Personalkostnader per anställd (tkr) 6 1 1 1 2 41 95 364 394 394
Rörelseresultat, EBITDA -25 -36 25 50 -76 -72 -104 -275 -274 23
Nettoomsättningförändring -3,73% -12,76% -7,98% 44,30% -24,05% -29,18% -32,35% -17,32% -19,15% -%
Du Pont-modellen -4,43% -5,80% 3,96% 7,56% -12,50% -4,79% -11,72% -22,61% -18,40% 0,71%
Vinstmarginal -2,48% -3,44% 2,09% 3,45% -8,97% -2,52% -6,49% -10,48% -9,29% 0,30%
Bruttovinstmarginal 34,86% 36,52% 32,61% 29,47% 34,55% 23,89% 28,41% 25,50% 20,85% 26,72%
Rörelsekapital/omsättning 6,45% 10,52% 13,68% 11,28% 13,18% 11,44% 5,30% 8,78% 17,22% 21,84%
Soliditet 15,07% 20,93% 29,16% 29,75% 23,61% 27,96% 11,72% 21,13% 34,83% 50,99%
Kassalikviditet 10,44% 15,27% 20,36% 16,75% 7,47% 6,43% 11,81% 22,16% 23,08% 36,10%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...