Visa allt om Lyckebo Sportretail AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - 2 - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -5 2 0 -15 -12 -12 -10 -14 -13 -18
Resultat efter finansnetto 1 601 1 625 1 1 955 3 661 2 488 390 384 502 888
Årets resultat 2 119 1 598 1 1 955 3 661 2 488 404 394 501 641
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 200 1 700 3 250 3 250 3 250 3 250 3 250 3 250 3 250 3 250
Omsättningstillgångar 5 109 7 035 775 1 274 2 705 1 032 683 683 283 204
Tillgångar 9 309 8 735 4 025 4 524 5 955 4 282 3 933 3 933 3 533 3 454
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 270 7 951 2 630 3 130 5 175 3 014 1 527 1 523 1 529 1 138
Obeskattade reserver 82 748 0 0 0 0 0 14 24 24
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 145 1 485
Kortfristiga skulder 6 958 37 1 394 1 394 780 1 268 2 406 2 397 1 836 808
Skulder och eget kapital 9 309 8 735 4 025 4 524 5 955 4 282 3 933 3 933 3 533 3 454
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12 2012-12 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 1 000 0 500 0 0 1 000 400 400 110
Omsättning 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -5 2 0 -15 -12 -12 -10 -14 -13 -18
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 25,07% 97,70% 65,34% 69,19% 86,90% 70,39% 38,83% 38,98% 43,77% 33,45%
Kassalikviditet 73,43% 19 013,51% 55,60% 91,39% 346,79% 81,39% 28,39% 28,49% 15,41% 25,25%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...