Visa allt om Lyckebo Sportretail AB
Visa allt om Lyckebo Sportretail AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning 33 - 2 - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 11 -5 2 0 -15 -12 -12 -10 -14 -13
Resultat efter finansnetto 14 585 1 601 1 625 1 1 955 3 661 2 488 390 384 502
Årets resultat 14 585 2 119 1 598 1 1 955 3 661 2 488 404 394 501
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 12 572 4 200 1 700 3 250 3 250 3 250 3 250 3 250 3 250 3 250
Omsättningstillgångar 4 375 5 109 7 035 775 1 274 2 705 1 032 683 683 283
Tillgångar 16 947 9 309 8 735 4 025 4 524 5 955 4 282 3 933 3 933 3 533
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 16 855 2 270 7 951 2 630 3 130 5 175 3 014 1 527 1 523 1 529
Obeskattade reserver 82 82 748 0 0 0 0 0 14 24
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 145
Kortfristiga skulder 10 6 958 37 1 394 1 394 780 1 268 2 406 2 397 1 836
Skulder och eget kapital 16 947 9 309 8 735 4 025 4 524 5 955 4 282 3 933 3 933 3 533
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12 2012-12 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Löner till styrelse & VD - 0 - - 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 - - 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 - - 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 3 370 0 1 000 0 500 0 0 1 000 400 400
Omsättning 33 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 - - 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 11 -5 2 0 -15 -12 -12 -10 -14 -13
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 99,83% 25,07% 97,70% 65,34% 69,19% 86,90% 70,39% 38,83% 38,98% 43,77%
Kassalikviditet 43 750,00% 73,43% 19 013,51% 55,60% 91,39% 346,79% 81,39% 28,39% 28,49% 15,41%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...