Visa allt om Ola Stenberg Golf Aktiebolag
Visa allt om Ola Stenberg Golf Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 48 8 0 123 32 2 164 1 859 1 807 1 636
Övrig omsättning 3 - - 2 - 91 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -20 29 -19 -46 -43 -23 241 -50 -99 28
Resultat efter finansnetto -25 23 -24 -50 -51 -40 196 -96 -135 1
Årets resultat -22 23 -26 -50 -51 -40 196 -96 -135 1
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 400 400 400 400 400 0 0 7 12 16
Omsättningstillgångar 7 10 13 16 144 167 546 390 416 546
Tillgångar 407 410 413 416 544 167 546 397 427 562
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 56 77 55 51 100 152 192 -4 77 133
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 346 318 351 81 47 3 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 5 15 8 284 396 13 354 401 350 429
Skulder och eget kapital 407 410 413 416 544 167 546 397 427 562
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 0 0 53 67 168 186
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - 0 0 0 0 78 264 56 113
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 - 0 0 9 28 97 211 181 190
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 3 48 8 2 123 123 2 164 1 859 1 807 1 636
Nyckeltal
Antal anställda - - 0 - 0 0 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - 1 082 930 904 818
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - 120 280 217 257
Rörelseresultat, EBITDA -20 29 -19 -46 -43 -19 248 -45 -94 33
Nettoomsättningförändring -100,00% 500,00% -% -100,00% 284,38% -98,52% 16,41% 2,88% 10,45% -%
Du Pont-modellen -% 7,07% -4,60% -% -7,90% -13,77% 44,32% -12,34% -23,19% 4,98%
Vinstmarginal -% 60,42% -237,50% -% -34,96% -71,88% 11,18% -2,64% -5,48% 1,71%
Bruttovinstmarginal -% 100,00% 100,00% -% 12,20% 78,12% 39,46% 37,22% 31,49% 47,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -10,42% 62,50% -% -204,88% 481,25% 8,87% -0,59% 3,65% 7,15%
Soliditet 13,76% 18,78% 13,32% 12,26% 18,38% 91,02% 35,16% -1,01% 18,03% 23,67%
Kassalikviditet 140,00% 66,67% 162,50% 5,63% 36,36% 1 284,62% 154,24% 22,44% 20,29% 36,13%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...