Visa allt om Ingenjörsfirma B Filipsson Aktiebolag
Visa allt om Ingenjörsfirma B Filipsson Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 1 115 1 078 792 1 147 1 304 1 458 1 118 1 765 1 609 1 980
Övrig omsättning - - - - - 3 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 51 15 -30 -46 -45 22 -54 -8 -48 6
Resultat efter finansnetto 50 13 -31 -45 -42 20 -51 -17 -49 4
Årets resultat 50 13 -31 -45 -42 20 -51 -17 -49 3
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 475 337 364 390 400 514 453 464 516 555
Tillgångar 475 337 364 390 400 514 453 464 516 555
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 135 85 72 103 78 120 100 86 103 92
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 94 128 154 149 109 135 157 198 172 248
Kortfristiga skulder 245 123 137 138 212 258 196 180 241 215
Skulder och eget kapital 475 337 364 390 400 514 453 464 516 555
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 36 - - - 131 100 130 0 170
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 60 0 60 131 143 0 0 0 60 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - 0 - -
Sociala kostnader 17 14 20 42 45 42 38 51 27 56
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 115 1 078 792 1 147 1 304 1 461 1 118 1 765 1 609 1 980
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 115 1 078 792 1 147 1 304 1 458 1 118 1 765 1 609 1 980
Personalkostnader per anställd (tkr) 78 51 94 174 190 175 162 205 117 254
Rörelseresultat, EBITDA 51 15 -30 -46 -45 22 -54 -8 -48 6
Nettoomsättningförändring 3,43% 36,11% -30,95% -12,04% -10,56% 30,41% -36,66% 9,70% -18,74% -%
Du Pont-modellen 10,74% 4,45% -8,24% -11,79% -10,50% 4,28% -11,26% -1,72% -9,30% 1,08%
Vinstmarginal 4,57% 1,39% -3,79% -4,01% -3,22% 1,51% -4,56% -0,45% -2,98% 0,30%
Bruttovinstmarginal 20,45% 16,79% 18,31% 21,45% 18,10% 19,96% 19,77% 19,89% 13,36% 20,66%
Rörelsekapital/omsättning 20,63% 19,85% 28,66% 21,97% 14,42% 17,56% 22,99% 16,09% 17,09% 17,17%
Soliditet 28,42% 25,22% 19,78% 26,41% 19,50% 23,35% 22,08% 18,53% 19,96% 16,58%
Kassalikviditet 133,06% 150,41% 156,20% 156,52% 108,02% 135,27% 126,53% 146,11% 121,99% 164,65%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...