Visa allt om Lighthouse i Vaxholm Aktiebolag
Visa allt om Lighthouse i Vaxholm Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 231 138 488 158 28 47 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -155 -53 306 125 18 38 -14 -17 -49 -26
Resultat efter finansnetto -74 48 315 82 -87 36 -607 13 30 615
Årets resultat -42 31 241 24 -91 31 -607 9 22 451
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 260 364 364 1 2 4
Omsättningstillgångar 347 451 734 458 84 53 11 834 1 037 927
Tillgångar 347 451 734 458 344 417 376 835 1 039 931
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 217 259 338 97 73 114 54 631 622 600
Obeskattade reserver 0 32 32 32 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 44 49 110 233 238 288 300 183 235 157
Kortfristiga skulder 86 110 254 96 34 15 22 22 182 174
Skulder och eget kapital 347 451 734 458 344 417 376 835 1 039 931
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 - 0 - - -
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - 0 - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 - 0 - - -
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 - 0 - - -
Utdelning till aktieägare 97 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 231 138 488 158 28 47 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda - 0 0 0 - - 0 - - -
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -155 -53 306 125 18 38 -13 -16 -48 -25
Nettoomsättningförändring 67,39% -71,72% 208,86% 464,29% -40,43% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -21,04% 10,64% 42,92% 27,29% 5,23% 9,11% -% -% -% -%
Vinstmarginal -31,60% 34,78% 64,55% 79,11% 64,29% 80,85% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning 112,99% 247,10% 98,36% 229,11% 178,57% 80,85% -% -% -% -%
Soliditet 62,54% 62,96% 49,45% 26,33% 21,22% 27,34% 14,36% 75,57% 59,87% 64,45%
Kassalikviditet 403,49% 410,00% 288,98% 477,08% 247,06% 353,33% 50,00% 3 790,91% 569,78% 532,76%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...