allabolag.se - Gratis företagsinformation på Internet
VAD SÖKER DU?  
 
ANGE BOLAG, PERSONNAMN, BRANSCH ELLER FRITT SÖKORD    
1px
VAR?  
DU KAN KOMBINERA GATUADRESS, POSTNR, ORT, RIKTNR
1px1px

Mieåns Stenbro Aktiebolag

ORG.NR: 556498-1784
BOLAGSFORM: Aktiebolag
1px 1px 1px
 

Koncernredovisning

 
1px
1px
1px
   gd Omsättning    pd Res.e.fin.

wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd
pd
wd   2015                                      
 
1px
1px
1px
 RESULTATRÄKNING tipOmsättning och reslutat från bolagets resultaträkning. Klicka för beskrivningar av bokslutstalen.2015-04                   
  Nettoomsättning (TKR) 31 964                      
  Övrig omsättning (TKR) 690                      
  Rörelseresultat, EBIT (TKR) 7 979                      
  Resultat efter finansnetto (TKR) 9 045                      
  Årets resultat (TKR) 7 398                      
 
1px
1px
 BALANSRÄKNING tipSammanfattning av bolagets balansräkning. Klicka för beskrivning av bokslutstalen.2015-04                   
  TILLGÅNGAR                                
  Tecknat ej inbetalt kapital (TKR) 0                      
  Anläggningstillgångar (TKR) 104 280                      
  Omsättningstillgångar (TKR) 96 315                      
  Tillgångar (TKR) 200 595                      
 
 SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR
  Eget kapital (TKR) 43 924                      
  Minoritetsintressen (TKR) 0                      
  Avsättningar (TKR) 10 821                      
  Långfristiga skulder (TKR) 81 992                      
  Kortfristiga skulder (TKR) 63 858                      
  Skulder och eget kapital (TKR) 200 595                      
 
1px
1px
 LÖNER OCH UTDELNING tipSammanfattning av bolagets balansräkning. Klicka för beskrivning av bokslutstalen.2015-04                   
  Löner till styrelse & VD 80                      
  Varav tantiem till styrelse & VD                                
  Löner till övriga anställda 3 035                      
  Varav resultatlön till övriga anställda                                
  Sociala kostnader 1 157                      
  Utdelning till aktieägare 0                      
 
1px
1px
 NYCKELTAL tipNyckeltal beräknade på boksluten. Klicka för att läsa nyckeltalsbeskrivningar.2015-04                   
  Antal anställda 107                      
  Nettoomsättning per anställd (TKR) 299                      
  Personalkostnader per anställd (TKR) 109                      
  Nettoomsättningförändring                                
  Vinstmarginal 28,47 %                      
  Bruttovinstmarginal 73,85 %                      
  Soliditet 21,90 %                      
  Kassalikviditet 92,01 %                      
 
 
 Bolagets redovisning 
1px
1px
1px
   gd Omsättning    pd Res.e.fin.

wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd
pd
wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd
wd   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006  
 
1px
1px
1px
 RESULTATRÄKNING tipOmsättning och reslutat från bolagets resultaträkning. Klicka för beskrivningar av bokslutstalen.2015-042014-042013-04 
  Nettoomsättning (TKR) 0 0 0  
  Övrig omsättning (TKR) 0 0 0  
  Rörelseresultat, EBIT (TKR) -1 0 0  
  Resultat efter finansnetto (TKR) -1 0 0  
  Årets resultat (TKR) -1 0 0  
 
1px
1px
 BALANSRÄKNING tipSammanfattning av bolagets balansräkning. Klicka för beskrivning av bokslutstalen.2015-042014-042013-04 
  TILLGÅNGAR                                
  Tecknat ej inbetalt kapital (TKR) 0 0 0  
  Anläggningstillgångar (TKR) 4 501 101 83  
  Omsättningstillgångar (TKR) 1 0 18  
  Tillgångar (TKR) 4 502 101 101  
 
 SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR
  Eget kapital (TKR) 100 101 101  
  Obeskattade reserver (TKR) 0 0 0  
  Avsättningar (TKR) 0 0 0  
  Långfristiga skulder (TKR) 4 402 0 0  
  Kortfristiga skulder (TKR) 0 0 0  
  Skulder och eget kapital (TKR) 4 502 101 101  
 
1px
1px
 LÖNER OCH UTDELNING tipSammanfattning av bolagets balansräkning. Klicka för beskrivning av bokslutstalen.2015-042014-042013-04 
  Löner till styrelse & VD 0 0 0  
  Varav tantiem till styrelse & VD                                
  Löner till övriga anställda 0 0 0  
  Varav resultatlön till övriga anställda                                
  Sociala kostnader 0 0 0  
  Utdelning till aktieägare 0 0 0  
 
1px
1px
 NYCKELTAL tipNyckeltal beräknade på boksluten. Klicka för att läsa nyckeltalsbeskrivningar.2015-042014-042013-04 
  Antal anställda 0 0 0  
  Nettoomsättning per anställd (TKR)                                
  Personalkostnader per anställd (TKR)                                
  Nettoomsättningförändring                                
  Vinstmarginal                                
  Bruttovinstmarginal                                
  Soliditet 2,22 % 100,00 % 100,00 %  
  Kassalikviditet                                
1px
 Läs årsredovisningen för detaljer i bokslutet och mer information. 
1px
1px
1px
  Skriv ut
Uppdateras varje dag, senast ändrad 29 juni 2016


1px
1px
© allabolag.se    |   Om allabolag.se    |   Användarvillkor    |   Cookies    |   Ingår i UC koncernen         
X