Visa allt om Mieåns Stenbro Aktiebolag
Visa allt om Mieåns Stenbro Aktiebolag

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04
Nettoomsättning 374 468 31 964
Övrig omsättning 700 690
Rörelseresultat (EBIT) -11 448 7 979
Resultat efter finansnetto -13 908 9 045
Årets resultat -11 156 7 398
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0
Anläggningstillgångar 17 289 104 280
Omsättningstillgångar 92 497 96 315
Tillgångar 109 786 200 595
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 32 777 43 924
Minoritetsintressen 0 0
Avsättningar (tkr) 7 168 10 821
Långfristiga skulder 22 961 81 992
Kortfristiga skulder 46 880 63 858
Skulder och eget kapital 109 786 200 595
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
Löner till styrelse & VD 918 80
Varav tantiem till styrelse & VD - -
Löner till övriga anställda 35 265 3 035
Varav resultatlön till övriga anställda - -
Sociala kostnader 14 815 1 157
Utdelning till aktieägare 0 0
Omsättning 375 168 32 654
Nyckeltal
Antal anställda 106 107
Nettoomsättning per anställd (tkr) 3 533 299
Personalkostnader per anställd (tkr) 495 109
Rörelseresultat, EBITDA -8 395 9 940
Nettoomsättningförändring 1 071,53% -%
Du Pont-modellen -10,12% 4,54%
Vinstmarginal -2,97% 28,47%
Bruttovinstmarginal 22,77% 73,85%
Rörelsekapital/omsättning 12,18% 101,54%
Soliditet 29,86% 21,90%
Kassalikviditet 95,17% 92,01%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 1 0 0 0 0 0 50 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -22 -1 0 0 0 0 50 0 0 0
Resultat efter finansnetto 4 879 -1 0 0 0 0 50 0 0 0
Årets resultat 4 879 -1 0 0 0 0 37 0 0 0
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 978 4 501 101 83 85 147 147 100 100 100
Omsättningstillgångar 1 1 0 18 16 2 2 0 0 0
Tillgångar 4 979 4 502 101 101 101 149 149 100 100 100
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 979 100 101 101 101 101 137 100 100 100
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 4 402 0 0 0 36 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 0 0 0 0 0 13 13 0 0 0
Skulder och eget kapital 4 979 4 502 101 101 101 149 149 100 100 100
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04
2010-04
2009-04 2008-04 2007-04
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 36 0 0 0
Omsättning 1 0 0 0 0 0 50 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -22 -1 0 0 0 0 50 0 0 0
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -100,00% -% -% -% -%
Du Pont-modellen 100,06% -% -% -% -% -% 33,56% -% -% -%
Vinstmarginal 498 200,00% -% -% -% -% -% 100,00% -% -% -%
Bruttovinstmarginal 100,00% -% -% -% -% -% 100,00% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning 100,00% -% -% -% -% -% -22,00% -% -% -%
Soliditet 100,00% 2,22% 100,00% 100,00% 100,00% 67,79% 91,95% 100,00% 100,00% 100,00%
Kassalikviditet -% -% -% -% -% 15,38% 15,38% -% -% -%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...