Visa allt om Inge Öhrberg AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 715 1 708 1 788 1 902 1 956 2 086 1 763 1 601 1 689 1 561
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 64 -75 139 -21 142 255 231 68 176 107
Resultat efter finansnetto 64 -76 137 -20 145 255 231 70 174 104
Årets resultat 37 6 22 12 105 168 154 38 159 90
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4
Omsättningstillgångar 884 897 976 836 884 969 904 739 796 586
Tillgångar 884 897 976 836 884 969 904 740 798 589
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 749 711 705 683 671 639 581 524 486 327
Obeskattade reserver 16 0 75 67 103 102 76 54 37 26
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 119 146 196 87 110 228 247 163 275 236
Skulder och eget kapital 884 897 976 836 884 969 904 740 798 589
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 715 1 708 1 788 1 902 1 956 2 086 1 763 1 601 1 689 1 561
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 - 0 0 0 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - 1 763 1 601 1 689 1 561
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - 360 366 332 333
Rörelseresultat, EBITDA 64 -75 139 -21 142 255 232 69 177 109
Nettoomsättningförändring 0,41% -4,47% -5,99% -2,76% -6,23% 18,32% 10,12% -5,21% 8,20% -%
Du Pont-modellen 7,24% -8,36% 14,24% -2,39% 16,40% 26,32% 25,55% 9,59% 22,31% 18,17%
Vinstmarginal 3,73% -4,39% 7,77% -1,05% 7,41% 12,22% 13,10% 4,43% 10,54% 6,85%
Bruttovinstmarginal 47,52% 44,50% 52,40% 43,95% 46,27% 49,23% 50,31% 48,34% 48,37% 46,12%
Rörelsekapital/omsättning 44,61% 43,97% 43,62% 39,38% 39,57% 35,52% 37,27% 35,98% 30,85% 22,42%
Soliditet 86,14% 79,26% 78,23% 87,61% 84,49% 73,70% 70,47% 76,06% 64,24% 58,70%
Kassalikviditet 250,42% 191,10% 221,94% 444,83% 310,00% 161,84% 127,53% 79,14% 70,18% 37,71%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...