Visa allt om CardiRad Sweden AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2012-03 2011-03 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 6 129 6 230 5 622 1 953 5 274 4 834 7 728 7 263 28 823 42 269
Övrig omsättning 34 36 20 14 - - 1 724 812 -
Rörelseresultat (EBIT) 50 319 -10 -15 -79 224 -481 -408 -468 167
Resultat efter finansnetto 49 318 -9 -15 -57 224 293 -355 -100 1 784
Årets resultat 33 242 -16 -15 5 162 293 -22 22 1 715
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2012-03 2011-03 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 1 1 1 0 0 0 84 84 85
Omsättningstillgångar 1 950 1 900 1 376 1 429 2 080 2 569 3 016 3 636 5 938 12 022
Tillgångar 1 951 1 901 1 377 1 430 2 080 2 569 3 016 3 720 6 022 12 107
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 046 1 013 770 786 1 401 1 696 1 534 1 540 2 063 2 041
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 334 489
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 905 889 606 644 679 874 1 482 2 179 3 625 9 577
Skulder och eget kapital 1 951 1 901 1 377 1 430 2 080 2 569 3 016 3 720 6 022 12 107
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2012-03
2011-03
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - 0 0 802 553 758 773 2 216 2 845
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 723 726 866 289 0 5 307 1 085 2 157 2 116
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 495 434 523 172 506 403 878 1 499 2 229 2 331
Utdelning till aktieägare 700 0 0 0 600 300 0 0 500 0
Omsättning 6 163 6 266 5 642 1 967 5 274 4 834 7 729 7 987 29 635 42 269
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 2 4 8 8 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) 3 065 3 115 2 811 977 2 637 2 417 1 932 908 3 603 5 284
Personalkostnader per anställd (tkr) 680 638 753 239 682 510 505 366 750 937
Rörelseresultat, EBITDA 75 353 -10 -15 -79 240 -465 -285 -467 170
Nettoomsättningförändring -1,62% 10,81% 187,86% -% 9,10% -37,45% 6,40% -74,80% -31,81% -%
Du Pont-modellen 2,56% 16,78% -0,65% -0,98% -2,55% 8,72% 10,34% -9,52% -1,66% 14,78%
Vinstmarginal 0,82% 5,12% -0,16% -0,72% -1,00% 4,63% 4,04% -4,87% -0,35% 4,23%
Bruttovinstmarginal 38,98% 42,97% 44,86% 45,72% 56,64% 54,65% 47,96% 55,27% 45,51% 43,09%
Rörelsekapital/omsättning 17,05% 16,23% 13,70% 40,19% 26,56% 35,06% 19,85% 20,06% 8,02% 5,78%
Soliditet 53,61% 53,29% 55,92% 54,97% 67,36% 66,02% 50,86% 41,40% 38,25% 19,77%
Kassalikviditet 163,87% 147,58% 166,67% 193,79% 265,98% 275,74% 164,10% 145,11% 153,19% 76,27%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 5 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Bokslutet 2011 är 9 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...