Visa allt om CardiRad Sweden AB
Visa allt om CardiRad Sweden AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2012-03 2011-03 2010-06 2009-06 2008-06
Nettoomsättning 13 372 6 129 6 230 5 622 1 953 5 274 4 834 7 728 7 263 28 823
Övrig omsättning 48 34 36 20 14 - - 1 724 812
Rörelseresultat (EBIT) 686 50 319 -10 -15 -79 224 -481 -408 -468
Resultat efter finansnetto 685 49 318 -9 -15 -57 224 293 -355 -100
Årets resultat 509 33 242 -16 -15 5 162 293 -22 22
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2012-03 2011-03 2010-06 2009-06 2008-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 1 1 1 1 0 0 0 84 84
Omsättningstillgångar 4 518 1 950 1 900 1 376 1 429 2 080 2 569 3 016 3 636 5 938
Tillgångar 4 519 1 951 1 901 1 377 1 430 2 080 2 569 3 016 3 720 6 022
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 855 1 046 1 013 770 786 1 401 1 696 1 534 1 540 2 063
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 334
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 3 664 905 889 606 644 679 874 1 482 2 179 3 625
Skulder och eget kapital 4 519 1 951 1 901 1 377 1 430 2 080 2 569 3 016 3 720 6 022
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2012-03
2011-03
2010-06
2009-06
2008-06
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 802 553 758 773 2 216
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 901 723 726 866 289 0 5 307 1 085 2 157
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 350 495 434 523 172 506 403 878 1 499 2 229
Utdelning till aktieägare 0 700 0 0 0 600 300 0 0 500
Omsättning 13 420 6 163 6 266 5 642 1 967 5 274 4 834 7 729 7 987 29 635
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 2 2 4 8 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) 6 686 3 065 3 115 2 811 977 2 637 2 417 1 932 908 3 603
Personalkostnader per anställd (tkr) 730 680 638 753 239 682 510 505 366 750
Rörelseresultat, EBITDA 755 75 353 -10 -15 -79 240 -465 -285 -467
Nettoomsättningförändring 118,18% -1,62% 10,81% 187,86% -% 9,10% -37,45% 6,40% -74,80% -%
Du Pont-modellen 15,18% 2,56% 16,78% -0,65% -0,98% -2,55% 8,72% 10,34% -9,52% -1,66%
Vinstmarginal 5,13% 0,82% 5,12% -0,16% -0,72% -1,00% 4,63% 4,04% -4,87% -0,35%
Bruttovinstmarginal 23,58% 38,98% 42,97% 44,86% 45,72% 56,64% 54,65% 47,96% 55,27% 45,51%
Rörelsekapital/omsättning 6,39% 17,05% 16,23% 13,70% 40,19% 26,56% 35,06% 19,85% 20,06% 8,02%
Soliditet 18,92% 53,61% 53,29% 55,92% 54,97% 67,36% 66,02% 50,86% 41,40% 38,25%
Kassalikviditet 55,02% 163,87% 147,58% 166,67% 193,79% 265,98% 275,74% 164,10% 145,11% 153,19%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 5 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Bokslutet 2011 är 9 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...