Visa allt om Magnus Kristiansson Holding Aktiebolag
Visa allt om Magnus Kristiansson Holding Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 240 160 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - 3 - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 67 19 0 0 0 0 -6 -1 0 0
Resultat efter finansnetto 69 12 219 1 1 981 14 8 -7 -18 -16 -14
Årets resultat 54 12 219 1 1 981 11 742 1 229 1 426 314 730
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 12 311 12 447 2 000 2 000 2 000 2 000 2 500 2 500 2 500 2 500
Omsättningstillgångar 523 2 012 347 346 575 1 650 2 231 1 352 352
Tillgångar 12 834 14 459 2 347 2 346 2 575 3 650 4 731 2 501 2 852 2 852
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 10 908 12 854 635 2 254 274 1 862 1 708 1 279 1 154 1 239
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 275 0 53 87 470 205 25 274 305 295
Kortfristiga skulder 1 650 1 605 1 659 5 1 832 1 583 2 998 948 1 393 1 317
Skulder och eget kapital 12 834 14 459 2 347 2 346 2 575 3 650 4 731 2 501 2 852 2 852
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 0 -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 0 -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 4 500 2 000 0 1 200 0 1 600 300 300 300 400
Omsättning 240 163 0 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 203 126 0 0 0 0 -6 -1 0 0
Nettoomsättningförändring 50,00% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen 0,54% 84,51% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal 28,75% 7 637,50% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -469,58% 254,38% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 84,99% 88,90% 27,06% 96,08% 10,64% 51,01% 36,10% 51,14% 40,46% 43,44%
Kassalikviditet 31,70% 125,36% 20,92% 6 920,00% 31,39% 104,23% 74,42% 0,11% 25,27% 26,73%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...