Visa allt om Ljuspunkten i Örebro AB
Visa allt om Ljuspunkten i Örebro AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 4 970 3 321 2 891 2 875 3 942 4 995 4 522 2 436 2 799 2 296
Övrig omsättning 2 7 1 138 - 31 - - 3 -
Rörelseresultat (EBIT) 875 41 82 111 172 167 797 -27 73 53
Resultat efter finansnetto 843 12 72 97 162 160 784 -44 65 44
Årets resultat 479 2 335 46 71 64 408 -10 25 17
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 199 268 333 390 424 375 211 94 138 53
Omsättningstillgångar 1 479 1 597 1 303 1 261 958 1 239 1 423 416 446 519
Tillgångar 1 678 1 865 1 637 1 650 1 383 1 614 1 634 509 583 572
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 652 172 820 511 515 494 530 122 162 137
Obeskattade reserver 219 0 0 365 340 285 224 0 37 15
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 590 0 0 0 0 0 0 14 1
Kortfristiga skulder 807 1 102 817 775 528 834 881 387 371 419
Skulder och eget kapital 1 678 1 865 1 637 1 650 1 383 1 614 1 634 509 583 572
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - 0 - 324 324 324 298 300 200
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 733 663 511 539 350 696 437 45 18 45
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 294 272 222 245 277 403 290 163 157 79
Utdelning till aktieägare 400 0 350 25 50 50 100 0 30 0
Omsättning 4 972 3 328 2 892 3 013 3 942 5 026 4 522 2 436 2 802 2 296
Nyckeltal
Antal anställda 3 3 2 2 3 3 4 2 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 657 1 107 1 446 1 438 1 314 1 665 1 131 1 218 2 799 2 296
Personalkostnader per anställd (tkr) 354 319 377 405 330 492 272 259 476 327
Rörelseresultat, EBITDA 890 106 155 176 229 210 843 17 117 71
Nettoomsättningförändring 49,65% 14,87% 0,56% -27,07% -21,08% 10,46% 85,63% -12,97% 21,91% -%
Du Pont-modellen 52,15% 2,20% 5,07% 6,79% 12,44% 10,35% 48,78% -5,30% 12,52% 9,27%
Vinstmarginal 17,61% 1,23% 2,87% 3,90% 4,36% 3,34% 17,62% -1,11% 2,61% 2,31%
Bruttovinstmarginal 52,74% 49,56% 56,80% 62,02% 58,50% 55,04% 59,75% 45,24% 47,98% 45,34%
Rörelsekapital/omsättning 13,52% 14,91% 16,81% 16,90% 10,91% 8,11% 11,99% 1,19% 2,68% 4,36%
Soliditet 49,04% 9,22% 50,09% 47,27% 55,36% 43,62% 42,54% 23,97% 32,36% 25,84%
Kassalikviditet 183,27% 114,16% 117,38% 116,00% 124,05% 102,52% 123,61% 26,10% 52,83% 101,19%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2006 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...