Visa allt om Hans Fransson i Färjestaden Aktiebolag
Visa allt om Hans Fransson i Färjestaden Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 1 000 700 1 200 500 0 400 420 0 1 000 150
Årets resultat 1 000 700 1 200 500 0 400 420 0 1 002 150
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700
Omsättningstillgångar 1 040 740 640 40 40 439 340 40 740 39
Tillgångar 1 740 1 440 1 340 740 740 1 139 1 040 740 1 440 739
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 731 1 431 1 331 731 731 1 131 1 031 731 1 431 729
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
Skulder och eget kapital 1 740 1 440 1 340 740 740 1 139 1 040 740 1 440 739
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 800 700 600 600 500 400 300 120 700 300
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 99,48% 99,38% 99,33% 98,78% 98,78% 99,30% 99,13% 98,78% 99,38% 98,84%
Kassalikviditet 11 555,56% 8 222,22% 7 111,11% 444,44% 444,44% 4 877,78% 3 777,78% 444,44% 8 222,22% 433,33%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...