Visa allt om KDAB System och Metoder Aktiebolag
Visa allt om KDAB System och Metoder Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 547 1 550 1 606 1 059 2 203 1 667 376 0 1 079 1 257
Övrig omsättning 237 - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 924 789 932 137 680 303 -281 -781 143 295
Resultat efter finansnetto 965 791 932 211 636 290 -130 -658 162 376
Årets resultat 666 456 546 120 344 284 -130 -341 71 242
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 237 237 237 283 331 340 85 102 120
Omsättningstillgångar 2 524 1 866 1 340 704 1 227 866 440 508 1 308 1 300
Tillgångar 2 524 2 103 1 578 941 1 510 1 197 780 593 1 411 1 420
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 434 997 691 295 574 598 314 444 905 964
Obeskattade reserver 824 644 443 213 163 0 0 0 318 269
Avsättningar (tkr) 0 237 237 237 217 265 265 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 266 225 206 196 555 335 201 149 189 188
Skulder och eget kapital 2 524 2 103 1 578 941 1 510 1 197 780 593 1 411 1 420
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 - 0 336 0 355 448 477
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - 0 - 0
Löner till övriga anställda 563 511 421 623 1 105 586 172 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - 0 - 0
Sociala kostnader 205 178 138 179 320 333 169 270 325 271
Utdelning till aktieägare 395 230 150 150 400 367 0 0 120 130
Omsättning 1 784 1 550 1 606 1 059 2 203 1 667 376 0 1 079 1 257
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 547 1 550 1 606 530 1 102 834 376 - 1 079 1 257
Personalkostnader per anställd (tkr) 777 700 589 402 729 645 583 662 802 824
Rörelseresultat, EBITDA 924 789 932 137 680 312 -272 -763 161 313
Nettoomsättningförändring -0,19% -3,49% 51,65% -51,93% 32,15% 343,35% -% -100,00% -14,16% -%
Du Pont-modellen 38,27% 37,61% 59,06% 22,32% 45,30% 25,31% -1,92% -% 11,48% 26,55%
Vinstmarginal 62,44% 51,03% 58,03% 19,83% 31,05% 18,18% -3,99% -% 15,01% 29,99%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 145,96% 105,87% 70,61% 47,97% 30,50% 31,85% 63,56% -% 103,71% 88,46%
Soliditet 82,28% 71,29% 65,69% 48,03% 45,97% 49,96% 40,26% 74,87% 80,37% 81,53%
Kassalikviditet 948,87% 829,33% 650,49% 359,18% 221,08% 258,51% 218,91% 340,94% 692,06% 691,49%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...