Visa allt om Ängsnäs Åkeri Aktiebolag
Visa allt om Ängsnäs Åkeri Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 506 725 754 809 2 228 2 803 3 099 2 792 2 413 10 751
Övrig omsättning 80 136 - - 136 34 - 185 503 21
Rörelseresultat (EBIT) -76 -109 44 -109 -45 -70 294 225 716 44
Resultat efter finansnetto -75 -104 58 -78 -26 -66 358 272 824 28
Årets resultat -4 -11 75 13 77 37 279 109 302 19
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 388 432 225 274 366 1 149 1 476 1 347 553 1 370
Omsättningstillgångar 1 112 1 169 1 575 1 514 1 749 1 537 1 253 1 342 1 997 991
Tillgångar 1 500 1 601 1 800 1 787 2 115 2 687 2 729 2 689 2 551 2 361
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 191 1 195 1 456 1 481 1 468 1 591 1 554 1 475 1 466 1 264
Obeskattade reserver 8 79 172 210 307 439 557 557 438 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 115
Kortfristiga skulder 301 326 171 96 341 657 619 658 647 982
Skulder och eget kapital 1 500 1 601 1 800 1 787 2 115 2 687 2 729 2 689 2 551 2 361
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 - - 360 360 360 360 360 360
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 - 60 0 0 0 70 22 1 154
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 0 5 33 249 250 249 280 214 527
Utdelning till aktieägare 538 0 250 100 0 200 0 200 100 100
Omsättning 586 861 754 809 2 364 2 837 3 099 2 977 2 916 10 772
Nyckeltal
Antal anställda - 0 1 1 1 1 1 1 1 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - 754 809 2 228 2 803 3 099 2 792 2 413 1 792
Personalkostnader per anställd (tkr) - - 5 96 612 611 609 736 607 356
Rörelseresultat, EBITDA -32 -76 93 -17 69 277 603 409 873 520
Nettoomsättningförändring -30,21% -3,85% -6,80% -63,69% -20,51% -9,55% 11,00% 15,71% -77,56% -%
Du Pont-modellen -5,00% -6,50% 3,28% -4,36% -1,23% -2,46% 13,16% 10,08% 33,05% 1,95%
Vinstmarginal -14,82% -14,34% 7,82% -9,64% -1,17% -2,35% 11,58% 9,71% 34,94% 0,43%
Bruttovinstmarginal -8,30% -12,28% 20,29% 18,79% 37,07% 33,57% 42,08% 36,96% 44,38% 25,81%
Rörelsekapital/omsättning 160,28% 116,28% 186,21% 175,28% 63,20% 31,39% 20,46% 24,50% 55,95% 0,08%
Soliditet 79,82% 78,49% 88,34% 91,54% 80,11% 71,25% 71,99% 69,77% 69,83% 53,54%
Kassalikviditet 369,44% 356,13% 891,81% 1 472,92% 454,25% 195,89% 202,42% 200,30% 278,36% 100,92%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...