Visa allt om Hudläkarna i Linköping AB
Visa allt om Hudläkarna i Linköping AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 6 937 7 364 9 090 9 631 8 617 7 289 7 350 6 081 5 260 4 895
Övrig omsättning 89 3 332 486 276 257 231 232 225 205 196
Rörelseresultat (EBIT) 1 748 5 229 4 061 4 373 3 580 2 750 3 396 2 006 1 593 1 007
Resultat efter finansnetto 1 614 8 354 4 068 4 381 3 608 2 766 3 777 1 755 1 714 1 389
Årets resultat 1 198 7 196 7 015 2 484 2 124 1 606 2 332 837 964 927
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 321 20 527 17 352 16 348 11 581 9 676 7 481 4 864 4 421 3 840
Omsättningstillgångar 2 980 7 491 2 399 2 067 3 806 3 534 3 734 3 850 3 111 2 595
Tillgångar 3 301 28 018 19 750 18 415 15 388 13 210 11 216 8 713 7 532 6 435
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 562 22 364 14 602 8 037 6 033 8 285 7 053 5 091 4 634 4 070
Obeskattade reserver 0 0 127 5 001 4 016 3 309 2 748 2 054 1 589 1 361
Avsättningar (tkr) 0 106 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 2 893 3 223 3 800 4 000 0 0 0 124 188
Kortfristiga skulder 1 738 2 654 1 798 1 577 1 338 1 617 1 414 1 568 1 185 815
Skulder och eget kapital 3 301 28 018 19 750 18 415 15 388 13 210 11 216 8 713 7 532 6 435
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 0 553 1 002 953 913 967
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 328 1 475 1 805 1 901 1 751 1 085 559 514 583 614
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 631 887 1 082 1 173 1 093 1 029 982 996 962 975
Utdelning till aktieägare 400 22 000 94 450 480 375 375 370 380 400
Omsättning 7 026 10 696 9 576 9 907 8 874 7 520 7 582 6 306 5 465 5 091
Nyckeltal
Antal anställda 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 312 1 841 1 818 1 926 1 723 1 458 1 470 1 216 1 052 979
Personalkostnader per anställd (tkr) 672 612 588 641 588 560 531 514 519 532
Rörelseresultat, EBITDA 1 962 5 533 4 407 4 639 3 774 2 843 3 486 2 119 1 756 1 195
Nettoomsättningförändring -5,80% -18,99% -5,62% 11,77% 18,22% -0,83% 20,87% 15,61% 7,46% -%
Du Pont-modellen 52,95% 29,85% 20,64% 23,97% 23,67% 21,24% 33,87% 24,03% 23,21% 21,90%
Vinstmarginal 25,20% 113,57% 44,85% 45,83% 42,27% 38,50% 51,69% 34,44% 33,23% 28,78%
Bruttovinstmarginal 87,63% 84,40% 89,47% 90,98% 90,40% 90,44% 95,35% 97,01% 98,23% 98,53%
Rörelsekapital/omsättning 17,90% 65,68% 6,61% 5,09% 28,64% 26,30% 31,56% 37,53% 36,62% 36,36%
Soliditet 47,32% 79,82% 74,44% 63,66% 58,44% 81,18% 80,94% 75,40% 76,71% 78,48%
Kassalikviditet 167,15% 276,79% 118,52% 121,94% 274,96% 209,83% 255,52% 245,54% 262,53% 318,40%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...